Pozvánka na medzinárodné posynodálne sympózium o rodine v Trumau

TK KBS, iti, sg; ml | 15. 03. 2016 13:41Rakúsko 15. marca (TK KBS) Medzinárodný teologický inštitút (International Theological Institute, skr. ITI) a Katolícka škola teológie v rakúskom Trumau pozývajú na medzinárodné sympózium o rodine pod názvom: A Boh videl, že to bolo veľmi dobré: Oživenie sviatosti manželstva a kresťanskej rodiny vo svetle biskupských synod v r. 2014 a 2015, ktoré sa bude konať od 8. do 9. apríla v rakúskom Trumau.

Na tomto medzinárodnom podujatí vystúpia synodálni otcovia a ďalší účastníci synody, ako aj teológovia a manželské páry, aby zhodnotili výsledky synod o rodine konaných v rokoch 2014 a 2015. Cieľom sympózia je tiež hľadať konkrétne spôsoby, ako možno posilniť sviatosť manželstva a kresťanskú rodinu v dnešnom svete. Hlavným prednášateľom na podujatí bude viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Viedenský kardinál sa zúčastnil na obidvoch synodách v roku 2014 i v roku 2015. Ďalšími synodálnymi otcami, ktorí bude prednášať na sympóziu sú: biskup z Kene Mons. James Maria Wainaina Kungu a ukrajinský gréckokatolícky eparcha z Paríža - biskup Boris Gudziak. Na podujatí budú tiež predstavené svedectvá odborníkov z Blízkeho východu, USA a z rôznych častí Európy.

Dvojdňové sympózium bude prebiehať v anglickom jazyku a súčasťou jeho programu budú aj liturgické slávenia v západnom a východnom obrade. Podrobný program podujatia možno nájsť na stránke www.iti.ac.at alebo na tomto ::odkaze::. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom e-mailu na: conference@iti.ac.at alebo telefonicky na tel. č. + 43 2253 218 08.

Medzinárodný teologický inštitút (skr. ITI), založený v roku 1996, ponúka vysokoškolské štúdium teológie, ktoré je akreditované Svätou Stolicou a Rakúskou republikou. Inštitút ponúka viacero študijných programov v angličite, medzi iným napr. jednoročné studium generale, či dvojročný študijný program náuka manželstve a rodine (Master of Studies on Marriage and the Family). /Zdroj: ITI; Spracoval: Stanislav Gábor/[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023