Predseda Rady KBS píše predsedovi vlády a ministrovi zdravotníctva

TK KBS, mla; ml | 25. 01. 2016 15:42Bratislava 25. januára (TK KBS) Predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve KBS Mons. Milan Lach píše otvorený list predsedovi vlády Róbertovi Ficovi a ministrovi zdravotníctva Viliamovi Čislákovi. List prinášame v plnom znení.

*

Vážený pán predseda vlády,

Vážený pán minister zdravotníctva,

eskalácia mnoho rokov či desaťročí neriešených alebo chybne riešených problémov slovenského zdravotníctva, ktoré Vaša vláda a Vaše ministerstvo zdedilo aj z  predchádzajúcich období, nadobúda v ostatnom období na intenzite – a  dopadá dosiaľ nevídaným spôsobom na nevinných občanov Slovenskej republiky: v  prvom rade na pacientov, pre ktorých sa stáva nedostupnou primeraná zdravotná starostlivosť, a  tiež na zdravotníckych pracovníkov, ktorí znášajú neraz nevyhovujúce pracovné podmienky, spoločenské a  finančné nedocenenie, ba znevažovanie ich práce, ako aj nezáujem, ba až aroganciu vo vzťahu k  riešeniu ich oprávnených požiadaviek.

Osobitne znepokojujúci je spôsob, akým sa v súčasnosti pristupuje k  požiadavkám celoštátnej iniciatívy sestier, ktoré upozornili na závažné prešľapy a  nespravodlivosť. Namiesto potrebného dialógu a  hľadania primeraných riešení sa zvyšuje napätie, ubližuje sa kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom – a  v konečnom dôsledku sa tak ďalej ohrozuje poskytovanie kvalifikovanej a  primerane kvalitnej zdravotnej starostlivosti pacientom.

Ako biskup Katolíckej cirkvi na Slovensku, poverený duchovnou starostlivosťou o  oblasť zdravotníctva, sa z morálneho hľadiska cítim povinný zastať sa tých, ktorých bezmocný hlas akoby nedoliehal k  ušiam tých, ktorí dnes uplatňujú finančnú alebo politickú moc: slovenských pacientov, najmä chudobných, ťažko chorých a  umierajúcich, ako aj utláčaných, vykorisťovaných a  znevažovaných zdravotníckych pracovníkov.

Cirkvi nejde o politickú moc, ani o vstup do predvolebných konfrontácií v prospech ktorejkoľvek politickej strany: všetky, každá svojím dielom a  spôsobom, nesú priamu morálnu zodpovednosť za súčasný neutešený stav. Požadujeme naliehavé, urgentné riešenie zlej, miestami zúfalej situácie konkrétnych ľudí a ich rodín. To sa zvlášť týka súčasnej situácie sestier zapojených do iniciatívy na riešenie naliehavých problémov slovenského zdravotníctva. Rovnako naliehavo a priamo však ide aj o pacientov, ktorí ich kvalifikovanú, obetavú starostlivosť reálne potrebujú.

Z morálneho hľadiska si situácia vyžaduje primerané ústretové riešenia a  dialóg. Niet času ani priestoru na politikárčenie alebo taktické manévrovanie pred voľbami. Iste je možné nájsť kompromisnú dohodu, ktorá napomôže upokojenie a  najmä spravodlivé vyriešenie vzniknutej krízovej situácie, s  perspektívou naštartovania nutných zmien, ktoré povedú ku skutočnému ozdraveniu slovenského zdravotníctva: v záujme pacientov, čiže všetkých obyvateľov Slovenska, ako aj tých, ktorí v  slovenskom zdravotníctve kvalifikovane a obetavo pracujú.

V tomto duchu a v Božej pravde zvolávam na Vaše ďalšie rozhodovanie a konanie potrebné Božie požehnanie.

Mons. Milan Lach SJ

predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve KBS[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023