Úmrtie: Zomrel Mons. Jiří Paďour, českobudějovický emeritný biskup

TK KBS, TS BK;pz | 11. 12. 2015 14:48České Budějovice 11. decembra (TK KBS) V piatok 11. decembra 2015, zomrel Mons. Jiří Paďour, OFMCap., českobudějovický emeritný biskup.

Narodil sa 4. apríla 1943 vo Vraclavi na Ústeckoorlicku. Po maturite nemohol kvôli triednemu pôvodu študovať na vysokej škole, preto sa vyučil za mechanika výpočtovej techniky a ďalej študoval herectvo na Divadelnej akadémii múzických umení v Prahe. V rokoch 1963-67 pôsobil v Divadle Na zábradlí a 1969-70 v Divadle Za branou.

V roku 1970 začal studovat na Bohosloveckej fakulte v Litoměřiciach. Kňazskú vysviacku prijal 21. 6. 1975 v Prahe, potom pôsobil do r. 1977 v duchovnej správe v Mariánských Lázňach a v okolitých farnostiach. V roku 1977 mu bol odňatý štátny súhlas na výkon kňazskej služby.

V rokoch 1978-79 pôsobil ako neoficiálny sekretár pražského arcibiskupa kardinála Františka Tomáška, ale po odmietnutí spolupráce so Štátnou bezpečnosťou musel zo sekretariátu odísť. V nasledjúcich rokoch pracoval v civilných povolaniach ako kurič, upratovač a pod. a tajne pôsobil ako kňaz. Od 1986, kedy mu byl navrátený štátny súhlas, až roku 1992, pôsobil v duchovnej správe v Prahe a v okolí.

V roku 1978 tajne vstúpil do Rádu bratov kapucínov, v roku 1983 zložil večné rehoľné sľuby. Po revolúcii 1989 bol v roku 1991 zvolený za provinciála obnovenej Českomoravskej provincie kapucínov a opätovne zvolený v roku 1994.

3. 12. 1996 ho pápež Ján Pavol II. menoval za pražského pomocného biskupa a titulárneho biskupa ausuccurénského. Biskupskú vysviacku prijal 11. 1. 1997 z rúk pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka, v Katedrále sv. Víta v Prahe. 23. 2. 2001 bol menovaný za biskupa-koadjútora českobudějovickej diecézy. 25. 9. 2002 se stal dvanástym českobudějovickým diecéznym biskupom.

V Českej biskupskej konferenci pôsobil ako delegát pre pastoráciu mládeže a pre zasvätený život. S ohľadom na svoj zdravotný stav ponúkol v októbri 2013 Svätému Otcovi Františkovi rezignáciu na svoj úrad. Pápež František ju 1. 3. 2014 prijal. Po zvyšok života prebýval v biskupskej rezidencii v Českých Budějoviciach.

Zomrel v Hospici sv. Jána Nepomuckého Neumanna v Prachaticiach, po krátkej chorobe v piatok 11. decembra 2015, zaopatrený sviatosťami.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021