V irackom Erbile otvorili katolícku univerzitu

TK KBS, rd;†pz | 11. 12. 2015 14:18Erbil 11. decembra (TK KBS) 8. decembra bola sl√°vnostne otvoren√° nov√° Katol√≠cka univerzita v irackom Erbile. Chaldejsk√° katol√≠cka arcidiec√©za Erbil vo svojom vyhl√°sen√≠ uviedla, Ňĺe toto miesto Ň°t√ļdia a v√Ĺskumu chce byŇ• tieŇĺ centrom, v ktorom ńĺudia "nast√ļpia na cestu, ktor√° bude mnoh√Ĺch viesŇ• k bud√ļcej prosperite a mieru‚ÄĚ.

Z√°kladn√Ĺ kameŇą tejto univerzity bol poloŇĺen√Ĺ 20. okt√≥bra 2012. Univerzita sa nach√°dza na predmest√≠ tohto hlavn√©ho mesta irack√©ho Kurdistanu, v Ankawe. Chaldejsk√° cirkev poskytla pozemok s rozlohou 30 tis√≠c metrov Ň°tvorcov√Ĺch. Po Biskupskej synode pre Stredn√Ĺ V√Ĺchod, ktor√° bola v R√≠me v r. 2010, sa arcibiskup Bashar Warda CSsR rozhodol pre t√ļto iniciat√≠vu. Iniciat√≠ve predch√°dzali mnoh√© konzult√°cie s veńĺmi zn√°mou Univerzitou Saint Esprit v libanonskom Kasliku, ktor√ļ zaloŇĺili mn√≠si z Maronitsk√©ho r√°du.

Arcibiskup Warda vyjadril n√°dej, Ňĺe t√°to univerzita "pom√īŇĺe kresŇ•anom ńŹalej pokrańćovaŇ• vo vyd√°van√≠ svedectva o svojej viere v tejto krajine." Pr√°ve predmestie Erbilu, Ankawa, je epicentrom pre tis√≠cky uteńćencov, ktor√≠ utiekli pred ISIS z Ninivskej planiny. Ani t√°to dr√°ma nezastavila projekt univerzity. Je to jeden z v√Ĺreńćn√Ĺch znamen√≠ toho, Ňĺe irack√≠ kresŇ•ania napriek vŇ°etk√©mu st√°le veria v bud√ļcnosŇ• mieru a pokojn√©ho spolunaŇĺ√≠vania a harm√≥nie s obyvateńĺmi muslimsk√©ho n√°boŇĺenstva a in√Ĺch vierovyznan√≠.

TK KBS informoval RasŇ•o Dluh√Ĺ[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022