Pozvánka na otvorenie brán k mimoriadnemu Svätému roku milosrdenstva

TK KBS, ml; ml | 01. 12. 2015 11:15Bratislava 1. decembra (TK KBS) Už 8. decembra 2015 začína mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý je na začiatku spojený s otváraním tzv. brán milosrdenstva. Pri tejto príležitosti pozývame na rôzne miesta v diecézach, na ktorých budú brány otvorené.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – Západná provincia

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vydal dekrét, ktorým vychádzajúc z buly Svätého Otca Františka Misericordiae vultus určil na území Bratislavskej arcidiecézy chrámy, na ktorých budú Brány milosrdenstva pre získanie daru odpustkov počas mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva.

Otvoria sa na Tretiu adventnú nedeľu 13. decembra 2015. Popri Katedrále svätého Martina v Bratislave (o 10:30 h, pričom slávenie sa bude začínať vo dvore pred Prepoštským palácom na Kapitulskej ulici v Bratislave), na ktorej otvorí Bránu milosrdenstva diecézny biskup, budú ďalšie Brány milosrdenstva: na Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne (bránu otvorí o 10:30 h Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup), na Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke (bránu otvorí o 10:30 h Mons. Tibor Hajdu, kancelár bratislavskej Arcibiskupskej kúrie), na Farskom kostole svätého Antona Paduánskeho v Báči (bránu otvorí o 9:30 h vdp. Ladislav Šranko, farár vo Farnosti Báč) a na Františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave (bránu otvorí o 12:00 h br. Jeremiáš Daniel Kvaka OFM, provinciálny minister).

Zdroj: Lukáš Uváčik (sekretár)

-----------------------------------------------------------------

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Trnavská arcidiecéza, tak ako všetky diecézy vo svete, sa pripravuje na otvorenie mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, ktorý sa začína už 8. decembra 2015. Prinášame vám dôležité informácie o tejto príprave.

Svätý Otec v osobitnej túžbe ohlasovať Božie milosrdenstvo svetu oficiálne a slávnostne ohlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva prečítaním a zverejnením buly Misericordiae vultus v Nedeľu Božieho milosrdenstva.

Jeho slávenie sa oficiálne začne otvorením Svätej brány na Chráme svätého Petra v Ríme 8. decembra 2015 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie a nakoniec sa zavŕši 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva.

Milosrdní ako Otec - motto Svätého roka je inšpirované citátom z Lukášovho evanjelia (Lk 6,36), ktoré má všetkých inšpirovať, aby milosrdenstvo tlmočili svojimi gestami i jazykom, aby tak preniklo do ľudských sŕdc.

BRÁNA MILOSRDENSTVA

Pápež František vo veľkej túžbe, aby bol dotyk milosrdenstva bezprostrednejší pre všetkých bez rozdielu, žiada vo svojom vyhlásení otvoriť Bránu milosrdenstva, ktorá je symbolom Krista ako jedinej brány a cesty spásy, na všetkých katedrálach partikulárnych cirkví alebo i na iných osobitne významných kostoloch, určených biskupom.

V Trnavskej arcidiecéze sa tak udeje v týchto chrámoch:

Katedrála svätého Jána Krstiteľa v Trnave

12. decembra 2015 o 17.30 h. – otvorenie trnavským arcibiskupom Mons. J. Oroschom

Farský kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

13. decembra 2015 o 09.00 h. – otvorenie delegátom

Farský kostol svätého Ondreja, apoštola v Komárne

13. decembra 2015 o 09.00 h. – otvorenie delegátom

CESTA PÚTNIKA

Osobitným znakom Svätého roka je putovanie, pretože je obrazom cesty, ktorú každý človek uskutočňuje svojím životom. Táto púť je zároveň symbolom, že aj milosrdenstvo je cieľom, ktoré si vyžaduje námahu a obetu. Preto nám Svätý Otec pripomína, že púť je pre nás pozvaním k obráteniu: prostredníctvom svätej brány sa dáme objať Božím milosrdenstvom a zaviažeme sa, že budeme milosrdní voči druhým. Pán Ježiš naznačuje etapy tejto púte (porov. Lk 6, 37-38):

- nesúdiť a neodsudzovať,

- chápať dobro v každom človeku,

- odpúšťať – odpustenie je nástroj, ktorý sme dostali do svojich krehkých rúk, aby sme dosiahli pokoj srdca,

- dávať.

Na určených miestach milostivých chrámov sa preto bude dať vykonať krátka púť:

Do Katedrály svätého Jána Krstiteľa v Trnave vedie Cesta pútnika z Baziliky sv. Mikuláša cez – Michalskú ulicu, Horné Bašty a Jerichovu.

Do Farského kostola Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom sa bude putovať od Mariánskeho stĺpu z Námestia slobody.

Farský kostol svätého Ondreja, apoštola v Komárne bude spojený pútnou cestou od Kostola sv. Rozálie.

MISIONÁRI MILOSRDENSTVA

V rovnakej túžbe Svätý Otec vyšle Misionárov milosrdenstva. Budú to kňazi odporučení svojím ordinárom, ktorých svätý Otec na Popolcovú stredu pošle a dá im moc odpúšťať aj hriechy inak vyhradené len pre Apoštolskú stolicu, aby sa tak ešte zvýraznila šírka ich poverenia.

Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave

-----------------------------------------------------------------

NITRIANSKA DIECÉZA

Z rozhodnutia nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka bude mimoriadny Svätý rok milosrdenstva v nitrianskom Katedrálnom chráme – Bazilike svätého Emeráma otvorený 12. decembra 2015 o 16:00 h pri spoločnej modlitbe vešpier a v tom istom čase v pútnickom kostole sv. Andreja Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom pri svätej omši. Následne 13. decembra pri svätej omši v Hronskom Beňadiku o 11.00 h.

Zdroj: Miroslav Lyko (hovorca diecézy)

-----------------------------------------------------------------

* BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA

Bránu milosrdenstva na Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici otvorí Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup. Bránu otvorí na Tretiu adventnú nedeľu, 13. decembra 2015, v úvode svätej omše o 9:30 h. Túto svätú omšu prinesie naživo Rádio LUMEN.

Prinášame i zoznam ďalších kostolov s bránou milosrdenstva v Banskobystrickej diecéze:

Banská Bystrica

Katedrála svätého Františka Xaverského

Dekanát: Banská Bystrica – Katedrála

Bránu milosrdenstva otvorí: Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup

Banská Štiavnica

Farský kostol Panny Márie Nanebovzatej

Dekanát: Banská Štiavnica

Bránu milosrdenstva otvorí: biskupský delegát

Hriňová – Raticov Vrch

Filiálny kostol Panny Márie Fatimskej

Dekanát: Detva

Bránu milosrdenstva otvorí: biskupský delegát

Kláštor pod Znievom

Prepoštský kostol Panny Márie

Dekanát: Turčianske Teplice

Bránu milosrdenstva otvorí: biskupský delegát

Levice

Farský kostol svätého Michala, archanjela

Dekanát: Levice

Bránu milosrdenstva otvorí: biskupský delegát

Litava

Farský kostol svätej Margity Antiochijskej

Dekanát: Krupina

Bránu milosrdenstva otvorí: ICDr. Jozef Kuneš, súdny vikár

Nitrianske Pravno

Farský kostol Mučeníckej smrti svätého Jána Krstiteľa

Dekanát: Bojnice

Bránu milosrdenstva otvorí: biskupský delegát

Nová Baňa

Farský kostol Narodenia Panny Márie

Dekanát: Nová Baňa

Bránu milosrdenstva otvorí: biskupský delegát

Partizánske

Farský kostol Božského Srdca Ježišovho

Dekanát: Partizánske

Bránu milosrdenstva otvorí: biskupský delegát

Prievidza

Farský kostol svätého Bartolomeja, apoštola

Dekanát: Prievidza

Bránu milosrdenstva otvorí: biskupský delegát

Slovenská Ľupča

Farský kostol Najsvätejšej Trojice

Dekanát: Slovenská Ľupča

Bránu milosrdenstva otvorí: biskupský delegát

Staré Hory

Bazilika (Farský kostol) Navštívenia Panny Márie

Dekanát: Banská Bystrica – mesto

Bránu milosrdenstva otvorí: biskupský delegát

Šahy

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dekanát: Šahy

Bránu milosrdenstva otvorí: biskupský delegát

Terany

Farský kostol Božieho milosrdenstva

Dekanát: Krupina

Bránu milosrdenstva otvorí: Mgr. Martin Dado, riaditeľ biskupského úradu

Veľký Krtíš

Farský kostol Narodenia Panny Márie

Dekanát: Veľký Krtíš

Bránu milosrdenstva otvorí: biskupský delegát

Zvolen

Farský kostol svätej Alžbety

Dekanát: Zvolen

Bránu milosrdenstva otvorí: biskupský delegát

Žiar nad Hronom

Farský kostol povýšenia Svätého kríža

Dekanát: Žiar nad Hronom; Bránu milosrdenstva otvorí: biskupský delegát

Zdroj: Michal Mališ

-----------------------------------------------------------------

ŽILINSKÁ DIECÉZA

V nedeľu 13. decembra 2015 bude v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline pri svätej omši o 10:30 h otvorená Mons. Tomášom Galisom, žilinským biskupom, Brána milosrdenstva v rámci Svätého Roku milosrdenstva. Biskupom delegovaní kňazi v rovnakom čase otvoria brány i v ďalších piatich určených chrámoch: Bazilika Narodenia Panny Márie vo Farnosti Rajecká Lesná, Farský kostol Božieho milosrdenstva vo Farnosti Žilina-Hájik, Farský kostol sv. apoštola Jakuba Staršieho vo Farnosti Dubnica nad Váhom, Farský kostol sv. Mikuláša vo Farnosti Višňové a Kostol Panny Márie Matky Cirkvi na Hore Živčáková vo Farnosti Korňa.

Zdroj: Žilinská diecéza

-----------------------------------------------------------------

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - Východná provincia

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA

V nedeľu 13. decembra 2015 bude v Katedrále sv. Alžbety pri svätej omši o 10:30 h otvorená Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom metropolitom Porta sancta (Svätá brána) v rámci Svätého Roku milosrdenstva. Z rozhodnutia arcibiskupa Bobera budú v diecéze otvorené taktiež brány i v ďalších 19 určených chrámoch.

Určené chrámy so svätou bránou v Košickej diecéze:

Katedrála sv. Alžbety v Košiciach

Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove

Bazilika Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou

Bazilika sv. Egídia v Bardejove

Farský kostol mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove

Farský kostol sv. Martina v Lipanoch

Farský kostol Všetkých svätých v Humennom

Farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach

Farský kostol sv. Vavrinca, diakona v Sobranciach

Farský kostol Návštevy Panny Márie v Trebišove

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého v Moldave nad Bodvou

Pútnická kaplnka Narodenia Panny Márie vo filiálnej obci Svätá Mária, farnosť Rad

Pútnický kostol Narodenia Panny Márie v Malej Vieske

Pútnický kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach

Pútnický kostol sv. Vojtecha v Gaboltove

Pútnický kostol sv. Jakuba vo Veľkom Šariši

Pútnický kostol Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove

Farský kostol Božieho milosrdenstva vo Svinej

Farský kostol Božieho milosrdenstva v Snine – sídlisko

Farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP

Zdroj: Košická arcidiecéza

-----------------------------------------------------------------

SPIŠSKÁ DIECÉZA

Spišský biskup Mons. Štefan Sečka určil kostoly, v ktorých bude 13. decembra 2015 (na Tretiu adventnú nedeľu) otvorená svätá brána. V rámci Svätého Roku milosrdenstva otvorí biskup svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. "Všetkých svojich bratov kňazov prosím, aby ochotne s pripraveným a veľkodušným srdcom vysluhovali sviatosť zmierenia, aby sa každý veriaci pri stretnutí s kňazom cítil očakávaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením," uvádza v dekréte biskup Sečka. Spišská diecéza ho publikovala na svojej oficiálnej stránke www.kapitula.sk.

Biskupom delegovaní kňazi v rovnakom čase otvoria brány milosrdenstva i v ďalších určených chrámoch: Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, Bazlike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, budúcej Bazilike sv. Jakuba v Levoči, Bazilike Povýšenia svätého Kríža v Kežmarku, Diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch, Kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove, Kostole Všetkých svätých v Rabčiciach, Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom, Kostole sv. Martina v Trstenej, Kostole Povýšenia svätého Kríža v Dolnom Kubíne, Kostole sv. Ondreja v Ružomberku, Kostole sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši, Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Starej Vsi, Kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej SVsi, Kostole sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch, Kostole sv. Michala v Spišsskom Bystrom a Kostole Božieho milosrdenstva v Istebnom.

Zdroj: Spišská diecéza

-----------------------------------------------------------------

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA

Po vypočutí mienky Presbyterskej rady Rožňavskej diecézy rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik stanovil, že mimoriadny Svätý rok milosrdenstva bude v rožňavskej Katedrále Nanebovzatia Panny Márie otvorený v stredu 9. decembra 2015 o 10:00 h v rámci svätej omše, ktorú bude diecézny biskup celebrovať spolu s celým presbytériom biskupstva. Liturgický sprievod pôjde do katedrály v procesii z Kostola sv. Anny na Námestí baníkov. Na túto slávnosť sú osobitne pozvaní všetci kňazi a veriaci ľud.

Na Tretiu adventnú nedeľu (13. 12. 2015) sa otvoria brány milosrdenstva v deviatich vybraných chrámoch diecézy, ktoré rožňavský biskup, v súlade s bulou pápeža Františka Misericordiae vultus o vyhlásení mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, určil osobitným dekrétom: Katedrála Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Brezne, Premonštrátsky kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Jasove, Farský kostol Navštívenia Panny Márie v Lučenci, Filiálny kostol Božieho milosrdenstva v Ľuboreči (farnosť Stará Halič), Farský kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote, Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove, Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici a Farský kostol sv. Vavrinca v Revúcej. V súlade s platnou odpustkovou disciplínou budú môcť všetci veriaci putujúci do týchto chrámov získať úplné odpustky počas trvania Svätého roka milosrdenstva (8. 12. 2015 – 20. 11. 2016).

Zdroj: Rožňavská diecéza

-----------------------------------------------------------------

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

PREŠOVSKÉ ARCIBISKUPSTVO

V nedeľu 13. decembra 2015 o 10:00 prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ otvorí v Prešovskej archieparchii mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, vyhlásený Svätým Otcom Františkom, v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove otvorením Brány milosrdenstva a slávením archijerejskej svätej liturgie.

Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ ustanovuje v Prešovskej archieparchii nasledujúcich sedem chrámov za miesta, v ktorých veriaci môžu získať plnomocné odpustky počas celého mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Ide o chrámy v jednotlivých častiach archieparchie, aby veriaci neboli hatení veľkou vzdialenosťou prijať milosti mimoriadneho roku. Do každého z týchto chrámov posiela vladyka Ján v nedeľu 13. decembra 2015 na otvorenie Svätého roku milosrdenstva sláviť sväté liturgie svojich delegátov.

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, 10:00, Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita,

Chrám sv. Petra a Pavla v Poprade, 10:30, Mons. Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup a protosynkel,

Bazilika minor Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine, 10:00, otec Jurij Popovič, súdny synkel Prešovskej archieparchie,

Chrám Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej, 10:30, otec Daniel Dzurovčin, synkel Prešovskej archieparchie,

Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom, 11:00, otec Peter Lach, kancelár Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove,

Chrám Božej múdrosti vo Svidníku, 10:30, Mons. Ľubomír Petrík, hovorca Prešovskej archieparchie,

Monastiersky chrám bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Krásnom Brode, 08:30, otec Metod Milan Bilančík OSBM, protoihumen Rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku.

Zdroj: Informačné stredisko Prešovskej archieparchie

-----------------------------------------------------------------

KOŠICKÁ EPACHIA

V rámci celej Gréckokatolíckej eparchie Košice, vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, otvorí svätú bránu pri príležitosti mimoriadne Svätého roka milosrdenstva v nasledovných chrámoch: v utorok, 8. 12. 2015, v Bazilike minor v Michalovciach pri svätej liturgii o 18:00 h, v nedeľu, 13. 12. 2015, v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohrodičky pri svätej liturgii o 9:00 h, v nedeľu, 13. 12. 2015, v chráme svätého Juraja v Slovinkách pri svätej

liturgii o 10:00 h otvorí svätú bránu o. Vladimír Tomko, protosynkel.

Zdroj: Jaroslav Girovský

-----------------------------------------------------------------

BRATISLAVSKÁ EPARCHIA

V duchu vyhlásenia Svätého Otca Františka o slávení Jubilejného svätého roka milosrdenstva sa bude bude tento jubilejný rok otvárať otvárať v bratislavskej eparchii v Katedrálnom chráme Povýšenia Pánovho Kríža v Bratislave v nedeľu 13. decembra 2015 pri svätej liturgii o 9.00 hod.

Bratislavská gréckokatolícka katedrála bude jediným chrámom eparchie, v ktorom bude otvorená Brána milosrdenstva a kde bude možné získať úplné odpustky – podľa rozhodnutia Svätého Otca – počas celého jubilejného roka za obvyklých podmienok.

Zdroj: Bratislavská eparchia

-----------------------------------------------------------------

Svätý Rok milosrdenstva otvorí pápež František v Ríme 8. decembra 2015. Potrvá do 20. novembra 2016. Z bully pápeža Františka Misericordiae vultus, č. 3: “Nariaďujem, aby sa v tú istú nedeľu (teda na Tretiu adventnú nedeľu) v každej partikulárnej cirkvi, na katedrále, ktorá je materským kostolom všetkých veriacich, alebo na konkatedrále či na inom osobitne významnom kostole, rovnako otvorila na celý svätý rok brána milosrdenstva. Na základe rozhodnutia ordinára môže byť otvorená aj na pútnických svätyniach, kam prichádzajú mnohí pútnici, ktorí sú na týchto svätých miestach dotknutí milosťou a nachádzajú cestu k obráteniu. Každá partikulárna cirkev bude takto priamo zapojená do prežívania svätého roka ako mimoriadneho času milosti a duchovnej obnovy. Jubileum sa bude sláviť tak v Ríme, ako aj v partikulárnych cirkvách ako viditeľný znak univerzálneho spoločenstva Cirkvi.”[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023