Chrám v Levoči vyhlásili za Baziliku menšiu svätého Jakuba v Levoči

TK KBS, jl; ml | 30. 11. 2015 08:15Levoča 30. novembra (TK KBS) Chrám svätého Jakuba v Levoči vyhlásili za Baziliku menšiu svätého Jakuba v Levoči. Slávnostnú svätú omšu, pri ktorej sa prečítali dekrét o povýšení kostola na Baziliku menšiu, celebroval spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Slávnostnému vyhláseniu predchádzala trojdňová duchovná obnova pod vedením bratov pallotínov zo Smižian.

Fanfáry levočskej dychovky a úvodný hymnus ku cti sv. Jakuba, apoštola, v interpretácii speváckeho zboru otvorili svätú omšu zasvätenú slávnostnému zverejneniu dekrétu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí o povýšení Chrámu sv. Jakuba na Baziliku minor v Levoči. Biskup Sečka po svojom úvodnom pozdrave vyzval farára, dekana a rektora oboch levočských bazilík Mons. Františka Dlugoša, aby prečítal znenie pápežského dokumentu. Paralelne s textom sa na stĺpe sanktuária rozvinul banner s erbom Svätého Otca Františka. Koncelebrantmi slávnostnej bohoslužby boli emeritný biskup Mons. Andrej Imrich, generálny vikár Spišského biskupstva Mons. Anton Tyrol, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. Jozef Jarab a kňazi Spišskej diecézy.

Mons. Štefan Sečka v homílii ocenil veľkorysosť pápeža Františka a promptnú reakciu vatikánskej kongregácie v erigovaní novej levočskej baziliky. Zdôraznil duchovný význam vyznačenia nielen levočskej farnosti, mesta, ale celej Spišskej diecézy. Pripomenul mimoriadny Rok Svätého milosrdenstva a nenahraditeľný zástoj úprimného odpúšťania v živote každého kresťana. Vyzval veriacich, aby pod patrocíniom sv. apoštola Jakuba a v bazilike nesúcej jeho meno vytvorili priestor i spoločenstvo predchnuté vierou, modlitbou a nádejou.

Nedeľnej slávnosti predchádzala trojdňová duchovná obnova v levočskej farnosti pod duchovným vedením kňazov Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotínov zo Smižian. Mons. František Dlugoš vyjadril svoju mimoriadnu vďačnosť za nesmierne hodnotné duchovné cvičenia: „Spolubratia pallotíni prišli k nám skvele pripravení, svojimi katechézami, kázňami a príhovormi počas svätých omší si získali srdcia žiakov v školách, mládeže, seniorov a – môžem povedať bez zveličovania – celej Levoče.“

TK KBS informoval Jozef Lapšanský[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021