Kard. Jozef Tomko o cirkevnej a spoločenskej situácii troch krajín Afriky

TK KBS, RV bp, jb; ml | 27. 11. 2015 17:35Vatikán 27. novembra (RV) V súvislosti s apoštolskou cestou Svätého Otca Františka v Keni, Ugande a Stredoafrickej republike sme o priblíženie cirkevného a spoločenského kontextu týchto krajín požiadali kardinála Jozefa Tomka, ktorý ako prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov tieto krajiny mnoho ráz navštívil a vysvätil aj veľký počet tamojších biskupov, ktorí sú dnes vo vedení miestnych cirkví. Rozhovor prinášame v audiopodobe:

ROZHOVOR je možné nájsť ::TU::

V spomenutých troch krajinách s percentuálne pomerne vysokým zastúpením katolíkov i celkovo kresťanov kardinál Tomko konštatuje výrazný rast Cirkvi za posledných niekoľko desaťročí. Svedčí o tom vytvorenie fungujúcich diecéz vedených domácimi biskupmi a majúcich k dispozícii vyformovaných domácich kňazov, a tiež rastúci podiel domorodých rehoľníkov a rehoľníčok, pričom sa tieto miestne Cirkvi stávajú aj zdrojmi misionárov pre iné krajiny. Podľa jeho slov v týchto krajinách zohráva významnú otázku chudoba a potenciálne kmeňové spory, a to najmä v Stredoafrickej republike. Pôsobenie Cirkvi a pestovanie ekumenických vzťahov v spomenutých krajinách považuje kardinál Tomko za významný príspevok k urovnávaniu medzikmeňových napätí. Okrem veľkého prínosu apoštolskej cesty pre samotné africké cirkvi vidí význam cesty aj v posilnení vedomia stálej aktuálnosti misionárskeho zamerania Cirkvi v podmienkach Európy a principiálne v každej krajine.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023