Vedecká konferencia k 200. výročiu kňazského seminára v Spišskej Kapitule

TK KBS, tt; ml | 27. 11. 2015 15:56Spišská Kapitula 27. novembra (TK KBS) V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa v piatok 27. novembra 2015 uskutočnila vedecká konferencia pri príležitosti 200. výročia jeho vzniku a 25. výročia obnovenia jeho činnosti.

Po úvodnej básni Prolog v podaní Pavla Ondríka zazneli otváracie príhovory rektora kňazského seminára Petra Majdu a spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. O obnovení činnosti kňazského seminára po páde komunistického režimu počas pôsobenia biskupa Mons. Františka Tondru predniesol príspevok Mons. Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. Historické okolnosti vzniku spišského seminára pred 200 rokmi a jeho dejiny počas pôsobenia biskupa Jána Vojtaššáka prítomným priblížil Ľuboslav Hromják. Pre činnosť kňazského seminára sú dôležité aj budovy, v ktorých seminár sídli. Ich dejinami sa vo svojej prednáške zaoberal Vladimír Olejník. Kňazský seminár však netvoria len budovy, ale aj bohoslovci a kňazi. Príspevok o bohoslovcoch a kňazoch zo Šariša v službách Spišskej diecézy v 19. a 20. st. predstavil doc. Peter Sedlák. Boj komunistov proti Katolíckej cirkvi na našom území vrcholil v roku 1950. Jeho dôsledkom bolo aj násilné zrušenie seminára v Spišskej Kapitule. Na túto tému odznela prednáška z pera doc. Ivana Chalupeckého. Po období rozkvetu tak nastalo obdobie trvajúce takmer štyridsať rokov, keď sa zatvorili brány seminára na Spiši pre seminaristov. Okolnosti vzdelávania spišského kléru počas tohto obdobia a pokusy o obnovenie spišského seminára za čias kapitulného vikára Jozefa Ligoša prítomným priblížil Mons. František Dlugoš. Posledným prednášajúcim bol Martin Koleják. Jeho príspevok na tému Súčasné intelektuálne výzvy v príprave diecéznych kňazov poukázal na dôležitosť kvalitnej intelektuálnej a duchovnej formácie v seminári.

Vedeckú konferenciu ukončila diskusia, ktorá priniesla mnohé zaujímavé podnety týkajúce sa činnosti spišského kňazského seminára.

TK KBS informoval Tomáš Tomusko[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022