Slovenské farnosti sa ešte môžu prihlásiť do koledovania s Dobrou novinou

TK KBS, ap; ml | 27. 11. 2015 15:18Bratislava 23. novembra (TK KBS) Koledníci Dobrej noviny aj počas týchto vianočných sviatkov zavítajú do tisícok slovenských domácností. Šíria radostnú zvesť o narodení nášho Spasiteľa a myšlienku solidarity s núdznymi v afrických krajinách. Zároveň cez spoločnú adventnú prípravu a samotné koledovanie napomáhajú k upevneniu svojho farského spoločenstva. Ak ste doteraz vo vašej farnosti ešte nekoledovali alebo by ste radi túto tradíciu obnovili, tím, ktorí zodpovedá za koordináciu celého projektu, vám s s tým pomôže. Viac informácií poskytne na telefónnom čísle 0908 183 410, adrese: dn@erko.sk, príp. na webstránke www.dobranovina.sk

Dobrá novina je oficiálne schválená verejná zbierka. Podporuje vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť či zabezpečenie ďalších základných ľudských potrieb vo viacerých afrických krajinách. V tomto ročníku upriamuje svoju pozornosť najmä na prístup komunít k vode, ktorá znamená život a rozvoj pre miestnych ľudí. V sobotu pred treťou adventnou nedeľou 12. 12. 2015 budú koledníci v jednotlivých diecézach Slovenska vyslaní otcami biskupmi (v Nitrianskej diecéze a v Košickej eparchii na tretiu adventnú nedeľu 13. 12.).

TK KBS informovala Anna Paľovová[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023