Cirkev slávi deň modlitby za zasvätených v klauzúre Pro orantibus

TK KBS, RV jb; ml | 21. 11. 2015 20:00Vatikán 21. novembra (RV) V dnešný deň, ktorý má v Cirkvi názov „Pro orantibus“, čiže Deň modlitieb za klauzúrne rehoľné povolania, sa v Ríme koná kongres na pôde Pápežského aténea sv. Anzelma. Organizuje ho sekretariát pre mníšske formy zasvätenia v rámci Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, v spolupráci so spomenutým aténeom, ktoré spravujú benediktíni. Za dikastérium na kongrese prehovoria arcibiskup José Rodríguez Carballo OFM a sestra Giuseppina Fragassová ASC. Z ďalších vystúpia rektor Anzelmiána dom Juan Javier Flores Arcas OSB a opát Montecassina dom Donato Ogliari OSB.

Svätý Otec František pri poslednej generálnej audiencii pozval celú Cirkev ďakovať 21. novembra za všetky zasvätené osoby v klauzúrnych komunitách a v pustovniach: „Pri tejto príležitosti vzdajme vďaku Pánovi za dar povolania mužov a žien, ktorí v kláštoroch a v pustovniach zasvätili svoj život Bohu. Nech klauzúrnym spoločenstvám nechýba naša duchovná a materiálna blízkosť, aby mohli napĺňať svoju dôležitú misiu, v modlitbe a v činorodom mlčaní.“

Deň „Pro orantibus“ zapadá do kontextu aktuálneho Roka zasväteného života. Korešponduje s liturgickou spomienku Obetovania Panny Márie, ktorá má vo východnej tradícii názov „Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do Chrámu“.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021