Pripomenuli si nedožité deväťdesiatiny preláta Mons. Jána Palkoviča

TK KBS, dd; ml | 20. 11. 2015 08:20Púchov 20. novembra (TK KBS) Pri príležitosti nedožitých deväťdesiatin pápežského preláta, dekana a farára v Púchove Mons. Jána Štefana Palkoviča (22. novembra 1925 - 6. januára 1999) sa vo Farskom kostole Všetkých svätých v Púchove slávila ďakovná bohoslužba za tohto kňaza Nitrianskej diecézy. V totalitnom režime bol kňazom, ktorý dokázal osloviť mnohých, nielen veriacich katolíkov, ale aj evanjelikov či neveriacich. Mal povesť človeka, ktorý dokázal účinne riešiť manželské problémy a bol vyhľadávaným spovedníkom. Ako sudca diecézneho súdu nitrianskej diecézy promptne riešil všetky pridelené kauzy. Cielene k spolupráci prizýval aj svojich kaplánov, ktorí to ocenili.

Vo štvrtok 19. novembra sa s veriacimi púchovskej farnosti zišli štrnásti kňazi, jeho odchovanci a bývalí kapláni a kňazi jeho dekanátu. Svätú omšu celebroval Mons. Michal Keblúšek, dekan a farár v Púchove, ktorý v úvode svätej omše pozdravil svojich spolubratov kňazov - koncelebrantov a vyzdvihol skutočnosť, že je to vždy pekné keď sa okolo oltára zhromaždia vo vďačnej spomienke všetci, ktorých cestou viery viedol Mons. J. Š. Palkovič. V homílii Daniel Dian, rodák z Púchova a prvý z trinástich kňazov, ktorých k službe oltára Mons. Palkovič priviedol, vyzdvihol skutočnosť, že tento vzácny kňaz dávno pred vydaním dokumentu sv. Jána Pavla II. Familiaris consortio intenzívne rozvinul individuálnu pastoráciu rodín. Jeho rukami v spolupráci kaplánmi prešlo 402 rodín a to nielen z jeho farnosti. Mnohé odporúčania nedávno skončenej synody on uskutočňoval v praxi v rokoch totality a naplno aj vtedy keď pokročila jeho choroba a ani po odchode do dôchodku neprestal vykonávať aktívnu pastoráciu rodín. Jeho byt sa stal svedkom jeho neustálej evanjelizácie. Miloval spovednicu a snažil sa formovať rodiny cez účasť na aktívnej komunikácii s Kristom v Eucharistii.

V knihe Farár Púchova, ktorú zostavili Ivan Šulík a Daniel Dian, je mnoho svedectiev o živote tohto kňaza, ktorý aj v časoch totality sám stál pevný v službe evanjelia a pomáhal mnohým, aby obstáli. Tieto svedectvá vystavilo mnoho farníkov, ale aj tých, ktorí pocítili jeho lásku a ochotu pomáhať. Na jeho pomníku na púchovskom meststkom cintoríne je epitaf, ktorý často pripomínal: Šťastie je spokojnosť v nás, ktorá je vybudovaná na obetiach voči iným.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023