V Bratislave sa koná valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcii

TK KBS, lh; ml | 20. 11. 2015 08:02Bratislava 20. novembra (TK KBS) V centre Salvator v Bratislave sa v dňoch 20. a 21. novembra 2015 uskutoční Valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií (FKI). „V piatok 20. novembra sa začne oficiálnou pracovnou časťou, kde si členovia fóra zvolia nových členov predsedníctva a revíznej rady, zároveň zhodnotia činnosť organizácie a dozvedia sa o nových plánoch do budúceho obdobia a o tom, akú formu dáva vízii súčasné predsedníctvo organizácie“, hovorí Lea Hagovská, koordinátorka FKI. Ďalej sa účastníkom prihovorí predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý predstaví nedávne 14. riadne generálne zasadnutie Synody biskupov v Ríme. Následne sa prítomní zapoja do diskusie o tejto téme. V programe je svätá omša s arcibiskupom Zvolenským.

V sobotu 21. novembra bude valné zhromaždenie pokračovať diskusiou na tému Pred utečencami neutečieme, kde sa bude diskutovať o otázkach, ktoré vyvstávajú v súčasnej dobe a týkajú sa nielen tretieho sektora, ale všetkých laikov a Cirkvi. „Ako bude situácia vyzerať v roku 2016 pod vplyvom súčasnej utečeneckej vlny, aká je naša morálna povinnosť voči utečencom a aká je úloha nás laikov a tretieho sektora, aj to je jedna z otázok, ktorej sa bude počas soboty dotýkať diskusia," pripomína predsedníčka FKI Katarína Hulmanová. Hosťom na diskusii budú arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Organizácie, ktoré budú ďalej diskutovať sú Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Komunita St. Egidio, Pokoj a dobro, Slovenská katolícka charita, eRko Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a Lazaristi. V rámci programu sa zúčastneným tiež prihovorí vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Počas Valného zhromaždenia bude organizácia Dobrota pre Afriku ponúkať svoje výrobky.

FKI je platforma spolupráce a nositeľom impulzov v občianskej spoločnosti, v treťom sektore, politike, médiách, v kultúre, vede, vzdelávaní i v cirkvi. Ako neformálna platforma funguje od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie. V súčasnosti združuje takmer 50 organizácií a spolupracuje s mnohými inštitúciami v rámci celého Slovenska, aj v medzinárodnom priestore. Partnerom zhromaždenia je Nadácia Konrada Adenauera.

TK KBS informovala Lea Hagovská[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021