Arcibiskup Ján Babjak: Iba čisté víno sviatostného manželstva chutí vynikajúco

TK KBS, p, ml; pz | 09. 10. 2015 10:30Vatikán 9. októbra (RV) Slovensko zastupuje na 14. riadnom generálnom zhromaždení Synody biskupov vo Vatikáne Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska a Mons. Ján Babjak SJ, hlava východnej cirkvi – Metropolitnej gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku, ktorý je stálym členom synody. Pri tejto príležitosti prinášame v plnom znení príhovor arcibiskupa Babjaka, ktorý zaznel na Synode biskupov. Príhovor poskytla Prešovská archieparchia.

-----------------------------------------------------------------

Manželstvá a rodiny v našej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku nijako nie sú uchránené od problémov, ktoré majú manželia a rodiny v „globálnej dedine“ sveta.

Nezamestnanosť, migrácia za prácou, prehlbujúce sa sociálne rozdiely... to všetko negatívne poznačuje aj život našich rodín.

Ako teraz reagovať na všetky podnety a riešiť problémy rodín? V Roku rodiny sme v našej cirkvi podnikli v niekoľkých etapách viacero duchovných aktivít, ktoré iste priniesli dobré ovocie.

Chcem však povzbudiť synodálnych otcov, aby sa pri hľadaní riešení, ktoré majú byť pre celú Cirkev, nehľadali len riešenia, ktoré ponúka tento svet. Veď Ježiš Kristus neprišiel povedať manželom a rodinám, že budú mať život bez problémov, že odstráni nezamestnanosť, že nebude migrácia za prácou a pod. Nezabúdajme, že napriek týmto vždy prítomným ťažkostiam Pán aj dnes povoláva ľudí do manželstva, sprevádza ich rodinným životom a dáva sa im ako nevýslovný dar.

Bohoslužobné texty Trebníka Gréckokatolíckej cirkvi pri obrade svätého tajomstva manželstva ako hlavnú myšlienku vyjadrujú, nech Ježiš Kristus – tak ako vtedy prišiel do Kány Galilejskej – príde aj teraz k týmto manželom a daruje im namiesto vody zákona víno lásky. Tieto texty vyprosujú pre manželov pokoj, dokonalú lásku, svornosť, hojnosť dobier; umiernenosť, cudnosť, neporušené správanie, pravdu; vernosť danému slovu a stálosť vo svätej jednote, ktorá pochádza od Pána. To by malo charakterizovať nielen manželský život, ale aj inšpirovať spolužitie celej ľudskej rodiny podľa Pánovho príkladu, ktorý prišiel, aby v sebe zničil nepriateľstvo, zjednotil to, čo bolo rozdelené a zmieril všetkých s Bohom, prijmúc za manželku Cirkev. Vydal za ňu seba samého, očistil ju, aby bola svätá a nepoškvrnená (Ef 5, 25-27). (Poznámka)

Nedajme sa oklamať, že rozriedené víno je lepšie. To je klam, lebo opak je pravdou. Iba čisté víno sviatostného manželstva chutí vynikajúco.

Dodajme rodinám odvahu, nech nemajú strach a nech nikdy neprestanú mať nádej, lebo Pán je stále pri nich.

-----------------------------------------------------------------

Poznámka: Kongregácia pre východné cirkvi.: Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví. Libreria Editrice Vaticcana 1996. č.79[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023