Pápež členom kooperatívnej banky: Šíriť ekonómiu čestnosti

TK KBS, RV zk; pz | 13. 09. 2015 08:43Vatikán 12. septembra (RV) Svätý Otec dnes v Aule Pavla VI. prijal na audiencii členov kooperatívnej úverovej banky Banca di Credito Cooperativo di Roma s rodinami pri príležitosti 60. výročia jej založenia. Ide o najväčšiu spoločnosť tohto typu v Taliansku. Ako povedal, Cirkev dobre pozná hodnotu kooperatív, pri základoch ktorých častokrát stáli kňazi, či veriaci laici vedení kresťanskou solidaritou. Prítomným súhrnne pripomenul sedem bodov, ktoré zdôraznil aj členom kooperatívnych družstiev, s ktorými sa stretol už vo februári:

1. Aj naďalej byť motorom rozvoja tých najslabších častí miestnych spoločenstiev a občianskej spoločnosti, pamätajúc osobitne na mladých bez práce a snažiac sa o zrod nových kooperatívnych podnikov.

2. Byť protagonistami v navrhovaní nových riešení v sociálnom zabezpečení, počnúc oblasťou zdravotnej starostlivosti.

3. Mať na zreteli vzťah medzi ekonómiou a sociálnou spravodlivosťou, udržiavajúc v centre dôstojnosť človeka a jeho hodnotu. V centre nech je vždy človek, nie bôžik peňazí!

4.Uľahčovať a podporovať život rodín a predkladať kooperatívne a vzájomne nápomocné riešenia per spravovanie spoločných dobier, ktoré sa nesmú stať vlastníctvom len niekoľkých, ani predmetom špekulácií.

5. Podporovať solidárne a sociálne používanie peňazí v štýle pravdivej kooperatívy, kde nepanuje kapitál nad ľuďmi, ale ľudia nad kapitálom.

6. Ako ovocie tohto všetkého, podporovať rast ekonómie čestnosti. Hlavne v tomto čase, keď všade panuje ovzdušie korupcie. Od vás sa žiada nielen byť čestnými – toto je normálne – ale aj šíriť a zakoreňovať čestnosť v celom prostredí. Ide o boj proti korupcii.

7. Nakoniec, aktívne sa podieľať na globalizácii, aby bola globalizáciou solidarity.

Aby kooperatíva rástla a zároveň zostala skutočnou a čoraz lepšou kooperatívou, musí podľa pápeža Františka napomáhať aktívnej účasti partnerov. „Konať spoločne a konať pre druhých“, zdôraznil pápež, pričom prítomných vyzval „snažiť sa poľudštiť ekonomiku, spojiť efektívnosť so solidaritou“. Ďalším slovom, ktoré vyzdvihol Svätý Otec, je subsidiarita – spojiť sily pri riešení problémov, avšak nie na úkor druhých. „Toto je subsidiarita: nezaťažovať inštitúcie, a teda štát, keď sa problémom dá čeliť vlastnými silami, zodpovednosťou“, povedal pápež František a prítomných vyzval k rozširovaniu horizontu spolupráce kooperačných družstiev. Znakom dobrých kooperatív je tiež podľa Svätého Otca dobročinnosť a vzájomnosť. Ako povedal, dôležité je vždy „stavať do centra ľudí, mladých a rodiny“. Tu spomenul aj dôležitosť podpory vytvárania nových pracovných príležitostí. Prítomných povzbudil ku kreativite a k vernosti v rámci kooperačnej činnosti a zaprial im veľa radosti, ktorá sprevádza tých, ktorí pracujú v prospech všeobecného dobra. S členmi kooperatívnej úverovej banky sa rozlúčil slovami: „A nech je to jasné – nežiadam od vás peniaze, prosím vás o modlitby za mňa...“[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021