Farnosť Záhradné pozýva mariánskych ctiteľov na odpustovú slávnosť

TK KBS, mba, ml; pz | 08. 09. 2015 16:30Záhradné 8. septembra (TK KBS) Farnosť Záhradné (okr. Prešov) pozýva veriacich a mariánskych ctiteľov na odpustovú slávnosť v Roku zasväteného života.

Utorok – 8. 9. 2015

17:15 Posvätný ruženec k Sedembolestnej (miništranti)

18:00 Svätá omša (františkáni)

Streda – 9. 9. 2015

17:15 Posvätný ruženec k Sedembolestnej (matky)

18:00 Svätá omša, adorácia (Hnutie Svetlo – Život)

Štvrtok – 10. 9. 2015

17:15 Posvätný ruženec k Sedembolestnej (deti)

18:00 Svätá omša (saleziáni)

Piatok – 11. 9. 2015

17:15 Posvätný ruženec k Sedembolestnej (mládež)

18:00 Svätá omša (jezuiti)

Sobota – 12. 9. 2015

8:00 Svätá omša (dp. Stanislav Ferčák, farár)

17:15 Posvätný ruženec k Sedembolestnej (otcovia)

18:00 Svätá liturgia (ICLic. Miloš Galajda, správca farnosti Fulianka)

Nedeľa – 13. 9. 2015

8:15 Posvätný ruženec k Sedembolestnej (farská rada)

9:00 Svätá omša (Stanislav Ferčák)

Po svätej omši budú modlitby za život

15:00 Hodina milosrdenstva

15:30 Premietanie filmu

Pondelok – 14. 9. 2015

8:15 Posvätný ruženec

8:45 Korunka Božieho milosrdenstva

9:00 Svätá omša (Stanislav Ferčák, farár v Záhradnom)

17:15 Posvätný ruženec k Sedembolestnej (Bratstvo sv. ruženca)

18:00 Svätá omša (Anton Seman, výpomocný duchovný)

19:15 Krížová cesta za záchranu nenarodených detí

Utorok – 15. 9. 2015

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

9:00 Večeradlo

10:00 Gospelový zbor Elias z Ruskova

10:30 Slávnostná svätá omša (ThDr. Pavol Hrabovecký, UPC)

Deviatnik k Sedembolestnej –

od 6. septembra pred modlitbou ruženca k Sedembolestnej

Vysluhovanie sviatosti zmierenia –

Od 8. septembra do 11. septembra od 17:00 hod.

Viac informácii na web stránke: zahradne.rimkat.sk

TK KBS informoval Marek Bartkovský[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021