Kardinál Duka požehnal prvú kaplnku sv. Lazára na Slovensku

TK KBS, ro;pz, mk | 31. 08. 2015 13:56Nová Bystrica 31. augusta (TK KBS) Dňa 30. augusta 2015 bola v Novej Bystrici slávnostne požehnaná kaplnka sv. Lazára z Betánie, ktorá sa tak stala prvou kaplnkou na Slovensku, zasvätenou tomuto patrónovi. Samotnej slávnosti požehnania kaplnky predchádzali dva dni duchovnej obnovy pre miestnych farníkov a členov rádu, ktorú viedol br. Jakubrafael Patay, kapucín zo Žiliny a kaplán Slovenskej komendy rádu sv. Lazára pod záštitou miestneho správcu farnosti, Stanislava Capiaka.

Hlavný celebrant kardinál Duka vo svojej homílii upriamil pozornosť predovšetkým na príbeh a posolstvo sv. Lazára, ktorého Ježiš nazýva svojim osobným priateľom a bratom. Na tomto priateľskom a bratskom vzťahu je tiež postavená celá Cirkev.

Kardinál Dominik Duka následne požehnal kaplnku a spolu s žilinským biskupom Tomášom Galisom a veľmajstrom rádu sv. Lazára grófom Jánom Dobrzenským z Dobrzenicz symbolicky zasadili lipu, ktorá má byť obrazom Kristovej lásky a priateľstva ku všetkým, ktorí ho podobne ako Lazár nasledujú úprimným srdcom.

Kaplnka sv. Lazára z Betánie bude slúžiť Novobystričanom, návštevníkom obce ako aj členom rádu sv. Lazára ku konaniu pobožností či ako miesto odpočinku a rozjímania v rámci integrálnej súčasti nového námestia. Okrem novej sochy biskupa Lazára z Betánie sa v nej nachádza aj pôvodná baroková socha Panny Márie z kaplnky postavenej ešte v roku 1820, ktorá prešla odborným reštaurovaním. Podľa tradície sa k nej konali procesie na sviatok Panny Márie Karmelskej, ktorá je popri sv. Lazárovi druhým najvýznamnejším patrónom lazariánov.

TK KBS informoval Radovan Ocsovay[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023