Svätý Otec videoposolstvom pozdravil juhoamerické krajiny, ktoré navštívi o týždeň

TK KBS, RV jk;pz | 27. 06. 2015 13:03Vatikán 27. júna (RV) Už o týždeň, od 5. do 13. júla, sa uskutoční ďalšia zahraničná cesta pápeža Františka. Tento raz navštívi juhoamerické krajiny Ekvádor, Bolíviu a Paraguaj. V noci zo včera na dnes, vzhľadom na časový posun 6-7 hodín, bolo v tejto súvislosti súčasne vo všetkých troch krajinách odvysielané videoposolstvo Svätého Otca, v ktorom prejavuje svoju blízkosť, sympatiu a dobrú vôľu. Svoju túžbu, ktorá je motívom tejto v poradí deviatej apoštolskej cesty, vyjadril v posolstve týmito slovami:

„Mojím želaním je byť medzi vami, zdieľať vaše starosti, prejaviť moju lásku a blízkosť a potešiť sa spolu s vami. Chcem byť svedkom tejto radosti evanjelia a priniesť nehu a lásku Boha, nášho Otca najmä jeho najnúdznejším deťom, seniorom, chorým, uväzneným, chudobným, a tým, ktorí sú obeťami tejto kultúry odpadu. Láska Otca, tak milosrdného, nám umožňuje bezhranične odhaľovať tvár jeho Syna Ježiša v každom bratovi a každej sestre, v blížnom. Potrebné je len priblížiť sa, stať sa blížnym. Ako povedal Ježiš mladému zákonníkovi, keď sa opýtal: «Kto je môj blížny?» Rob to, čo urobil dobrý Samaritán, choď a rob to isté, pristúp, neprejdi nevšímavo pomimo.

V týchto dňoch pred naším stretnutím vzdávam vďaku Bohu za vás a prosím, aby ste boli pevní vo viere, aby ste mali oheň lásky, dobročinnosti, a aby ste boli vytrvalí v nádeji, ktorá nikdy nesklame. Prosím, pripojte vaše modlitby k mojim, aby ohlasovanie evanjelia prišlo do najvzdialenejších periférií, a aby aj naďalej bolo možné, žeby hodnoty Božieho kráľovstva boli kvasom krajiny aj v našich dňoch.

Nech sa Panna Mária stará o vás, ako Matka Ameriky, nech vás ochraňuje a Pán nech vás žehná. Veľmi vám ďakujem . Do skorého videnia a prosím, nezabudnite sa za mňa modliť.“

V rámci programu sú návštevy jednotlivých krajín naplánované nasledovne: Ekvádor (6.-8. júla), Bolívia (8.-10. júla) a Paraguaj (10.-12. júla). Svätý Otec navštívi okrem hlavných miest, kde absolvuje oficiálne stretnutia s predstaviteľmi krajín, aj významné pútnické miesta. Návšteva bude zahŕňať slávenia svätých omší, stretnutia s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, so svetom školstva, s občianskou spoločnosťou, návštevu domova dôchodcov, nápravnovýchovného strediska, detskej nemocnice, stretnutie s chudobnými, a ako zvyčajne, stretnutie pápeža s mladými v závere apoštolskej cesty. Celkovo počas tejto týždeň trvajúcej cesty prednesie pápež František 22 príhovorov.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021