Spišský biskup Sečka požehná zrekonštruovaný Oltár Majstra Pavla z Levoče

TK KBS, jla; ml | 05. 06. 2015 14:54Levoča 5. júna (TK KBS) Najväčšou a najnavštevovanejšou dominantnou pamätihodnosťou starobylej Levoče je Chrám sv. Jakuba, apoštola. Unikátna sakrálna stavba spája v sebe architektonické skvosty v interiéri kostola s duchovným dominujúcim poslaním. Tento svedok stáročí oslovuje milióny kresťanov, ale aj ľudí iných vierovyznaní, ktorí majú prirodzenú úctu k dedičstvu našich predkov. V sobotu 6. júna 2015 sa o 15:00 h na mieste uskutoční slávnostné požehnanie novozrekonštruovaného Oltára Majstra Pavla. Hlavným celebrantom a kazateľom bude spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Slávnostná posviacka bude pokračovať v levočskom mestskom divadle. Primátor Levoče Milan Majerský odovzdána mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva ceny mesta osobnostiam, ktoré významne prispeli k renovácii unikátnej sakrálnej pamätihodnosti. Program požehnania oltára sa skončí prezentáciou novej publikácie o diele a tvorbe Majstra Pavla z Levoče.

Počas stáročí nezostala ani táto vzácna sakrálna pamiatka uchránená pred zhubným vplyvom zubu času. Hlavný oltár sv. Jakuba prešiel prvou rekonštrukciou po sto rokoch od svojho vytvorenia, čiže v roku 1619. K druhej oprave oltára sa muselo prikročiť v roku 1778, čo potvrdzuje nápis na oltári. Tretia rozsiahla obnova tejto pamiatky sa uskutočnila v roku 1874. Štvrtú rekonštrukciu oltára vykonali a odborne garantovali veľmi známi a uznávaní reštaurátori bratia Kotrbovci z Brna. Oltár začali rozoberať a postupne čistiť i konzervovať v auguste 1952 a práce dokončili na jeseň 1954. Bratia Kotrbovci zabezpečili oltár aj technicky železnou konštrukciou ukotvenou v murive presbytéria pomocou pevných železných tyčí. v roku 2010 poskytlo UNESCO finančné prostriedky na rozsiahle rekonštrukčné práce interiéru aj exteriéru sanktuária Chrámu sv. Jakuba v Levoči. Celkový objem schválených financií predstavoval jeden milión eur. V rokoch 2010 – 2012 boli opravené vonkajšie omietky kostola, štyri vitrážové okná, všetky nástenné maľby v sanktuáriu a komplexne bolo zreštaurované pastofórium. Po tejto etape nasledovala rozsiahla oprava hlavného oltára Majstra Pavla. Táto generálna rekonštrukcia bola financovaná z viacerých zdrojov. Kanadský darca venoval 122 tisíc eur a nadácia Messerschmidt 240 tisíc eur. Vedúcim odborného tímu z Oblastných reštaurátorských ateliérov v Levoči bol Ing. arch. Juraj Maták.

TK KBS informoval Jozef Lapšanský
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021