Prezident Kiska prijal na tradičnom novoročnom stretnutí zástupcov cirkví

TK KBS, ml; ml | 20. 01. 2015 13:00Bratislava 20. januára (TK KBS) Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes prijal predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností. Na tradičnom novoročnom stretnutí sa zúčastnili aj členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) - bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák.

"Každé náboženstvo v sebe nesie rôzne pravidlá, učenie, chrámy a posolstvá. Ale opravte ma, ak sa mýlim: v tej najvýznamnejšej misii sa všetky náboženstvá zhodujú. Tou misiou je budovanie vzťahov. Vzťahov človeka k človeku," povedal prezident Kiska. Predstaviteľom cirkví a náboženských spoločností zaželal "múdrosť pri narábaní" s ich "autoritou pred občanmi" a "štedrosť pri pomoci ľuďom".

Hlava štátu pred zástupcami cirkví a náboženských spoločností poukázala tiež na to, že ich možnosti, vplyv, misia môžu "dnes nenahraditeľne povzbudzovať a apelovať na to najdôležitejšie: na ľudskosť každého jedného človeka." Rovnakým spôsobom môžu podľa neho prispieť nielen k tomu, s akým výsledkom sa skončí februárové referendum, ale aj s akým pocitom z neho naša spoločnosť vyjde ako celok.

"Želal by som si, aby spôsob, akým občania a voliči dospejú k výsledku, nech bude akýkoľvek, nezanechal rany na ľuďoch a na schopnosti Slovenska a jeho občanov diskutovať a počúvať sa navzájom. Aby sa argumentovalo úctivo a pravdivo, aby sme nevyšli z referenda rozdelení na nepriateľské tábory. Aby sa kvôli tejto téme dokonca nerozpadávali priateľstvá," vyhlásil prezident Kiska.

Za KBS sa prezidentovi prihovoril jej predseda Mons. Stanislav Zvolenský. V príhovore poďakoval za pozvanie. "Začali sme nové časové obdobie, pokladáme za správne, aby sme si vždy uvedomili hodnoty, ktoré sme prijali ako dar a ktoré nám umožňujú kráčať v živote dopredu," povedal arcibiskup Zvolenský. V tejto súvislosti pripomenul slová prezidenta z vlaňajšieho 25. výročie novembrových udalosti z roku 1989, ktoré povedal na slávnostnom zhromaždení k výročiu.

"Vďaka slobode sme spoznali ale aj vlastné nedostatky a chyby, ktoré sme pred 25 rokmi o sebe nevedeli. Alebo sme si ich nechceli pripustiť. Tak, ako v mnohých ďalších krajinách, obávame sa o povahu našej demokracie, ak sa z nej vytrácajú hodnoty. Potrebujeme v sebe nájsť dostatok novej energie, ako prekonať občiansku pasivitu, únavu, rezignáciu," citoval predseda KBS slová Kisku.

"V duchu týchto slov, v optike týchto slov, môžeme povedať, že je to zásadná výzva v našom živote, pripomenúť si tie skutočnosti a hodnoty, ktoré sú prameňom našej duchovnej sily, ktoré motivujú k prekonaniu pasivity a rezignácie," uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska. Následne poďakoval za prijatie iniciatívy občanov, ktorí žiadajú vypísať referendum o ochrane rodiny.

"Ďakujem vám, vážený pán prezident, že ste aj prijali iniciatívu 400 000 občanov našej vlasti a vypísali ste referendum o manželstve rodiny a rodinnej výchove detí, ktoré sa uskutoční 7. februára a zároveň ste sa aj vyjadrili pozitívny postoj, že sa referenda zúčastníte."

Arcibiskup Zvolenský pripomenul, že aj Katolícka cirkev, ak na ňu pozrieme z hľadiska spoločenského, "uskutočňuje každý deň službu pre našu spoločnosť, pozitívnej motivácii k mravnému životu, prináša prameň duchovnej sily a povzbudzuje k prekonaniu pasivity a rezignácie." V tomto "chceme samozrejme aj v nasledujúcom období ochotne pokračovať".

Spoločenský priestor pre túto činnosť Katolíckej cirkvi, aj ostatných náboženských spoločností, je podľa predsedu biskupskej konferencie vytvorený aj náboženskou slobodou. "Je dobré žiť slobodne, je ale zlé urážať náboženské postoje a je ešte horšie uskutočňovať neviditeľné násilie, ktoré veľmi ľahko vedie k demaginácii jednotlivcov a skupín, k pohŕdaniu a niekedy dokonca aj k spoločenskej nenávisti," povedal arcibiskup Zvolenský.

"Nový rok nám teda prináša mnohé výzvy, bohaté, z ktorých som aspoň niektoré dovolil si spomenúť. V každom prípade však v závere, vážený pán prezident, využívam rád príležitosť, aby som aj vám osobne, a celej vašej rodine zaželal pokojný rok 2015, dobré zdravie a stále Božie požehnanie," zaželal prezidentovi Kiskovi Mons. Stanislav Zvolenský.

PLNÉ ZNENIE príhovoru je možné nájsť ::TU::

Prezidentovi Kiskovi sa prihovorili i generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Miloš Klátik a predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Igor Rintel. Poďakovali mu za pozvanie, priblížili niektoré svoje aktivity a pridali aj niekoľko želaní do nového roka pre prezidenta a jeho rodinu.

Biskup Klátik ocenil možnosť slobody vierovyznania. Apeloval na nevyhnutnosť vážiť si slobodu a zodpovedne ju využívať. „Na to je však potrebné, aby sme boli aj vnútorne slobodní a ako kresťania spravodliví, čestní, verní a pokojamilovní.“ Igor Rintel opísal nebezpečenstvá, voči ktorým sa spoločnosť nestavia dostatočne rázne. "Dnes sú mŕtvi kresťania, moslimovia, židia, muži deti, starci, pribúdajú nové siroty," povedal Rintel.

Medzi hosťami bol apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana, minister kultúry SR Marek Maďarič a riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry Ján Juran.

TK KBS vydala k správe ::FOTO:: a ::AUDIO::

TK KBS vydala k správe ::AUDIO:: (brífingy pre médiá)[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023