V Novej Bani po 60-krát ďakovali za úrodu vo farskom kostole

TK KBS, mv; ml | 07. 10. 2014 12:08Nová Baňa 7. októbra (TK KBS) Jubilejnú, v poradí už 60. výstavu plodín zeme inštalovanú vo farskom Kostole narodenia Panny Márie v Novej Bani, si prezreli vo štvrtok 2. októbra 2014 aj bohoslovci z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne. Dekan Mons. Peter Mišík im priblížil jej hlavnú ideovú niť, ktorá bola tohto roku venovaná Sedembolestnej Panne Márii. Okrem výjavov bolestí Panny Márie boli na oltároch znázornené aj iné obrazy a postavy, napríklad súčasný pápež František či zakladatelia tradície Roľníckej nedele pán kanonik Tonhauser a jeho kostolníčka Lojzka.

Po prehliadke chrámu nasledovala pod vedením bohoslovcov modlitba posvätného ruženca, ktorý obetovali za domácich farníkov. Svätej omši predsedal generálny vikár Branislav Koppal. Hlavný celebrant v homílii pripomenul jeden z paradoxov našej doby. Napriek tomu, že sa snažíme o diskrétnosť, sme dnes na každom kroku elektronicky sledovaní. Okrem tejto „pozornosti“ sme však chránení aj anjelmi strážcami. Viera v tieto bytosti nie je podľa otca Koppala sentimentálnou rozprávkou, ako sa to pokúšal vysvetľovať minulý režim, ale tiež nemá byť ani prehnaným duchárstvom akého sme dnes svedkami. O ich reálnej prítomnosti hovorí totiž Písmo, ktoré nám približuje aj ich význam. Ten podľa generálneho vikára spočíva v tom, aby sme vládali byť verní zmluve s naším Bohom.

Na oficiálny program púte v Novej Bani nadväzovala aj jeho neformálna časť. Bohoslovci, predstavení ako aj zamestnanci seminára sa v priestoroch pastoračného centra mohli nasýtiť rozličnými darmi zeme, ktoré neskončili na oltári, ale na tanieri.

TK KBS informoval Michal Válka[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022