Odpustová slávnosť v prešovskom Univerzitnom pastoračnom centre

TK KBS, mk; ml | 02. 10. 2014 14:50Prešov 2. októbra (TK KBS) Univerzitné pastoračné centrum v Prešove slávilo v stredu 1. októbra 2014 odpustovú slávnosť sviatku svätých archanjelov. Svätú omšu v internátnej kaplnke vysokoškolského internátu celebroval Martin Harčár, ktorý v súčasnosti pôsobí vo farnosti sv. Ondreja v Košiciach. Študentom je však známy aj z Vysokoškolského pastoračného centra v Košiciach, kde predtým dlhý čas pôsobil. Koncelebrantmi svätej omše boli univerzitný kapláni o. Marek Varga – správca UPC a o. Jozef Mrúz – kňaz arcidiecézneho centra pre mládež v Prešove.

Martin Harčár sa vo svojej homílii zameral na poslanie a charakteristiku archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela, ktorým je univerzitná kaplnka zasvätená. Po svätej omši nasledovala prednáška na tému nielen medziľudských vzťahov, ale i o vzťahu k Bohu i archanjelom. Súčasťou prednášky bola aj krátka diskusia so študentmi. Po jej skončení už tradične nasledovalo agapé a celonočná eucharistická adorácia do šestnástej hodiny nasledujúceho dňa. Pastoračné centrum Dr. Štefana Héseka organizuje takéto obnovy štyrikrát v semestri.

TK KBS informoval Marek Kotuľák[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023