Pápež miništrantom: Svet potrebuje ľudí, ktorí vydávajú svedectvo

TK KBS, RV aj; ml | 06. 08. 2014 17:38



Vatikán 6. augusta (RV) Pri utorkovej audiencii 50-tisíc miništrantov z nemecky hovoriacich krajín na Námestí sv. Petra položili mladí Svätému Otcovi svoje otázky. Pápež František si najprv rad radom vypočul všetky otázky, ktoré mladí predniesli v nemčine, a potom odpovedal na všetky naraz za pomoci prekladateľa.

Priblížme si najprv otázky nemeckých miništrantov. Prvú otázku položilo staršie dievča: „Svätý Otče, na jeseň minulého roka ste zverejnili apoštolskú exhortáciu Evangelii gaudium, v ktorej ste pripomenuli, že «pre mladých je naliehavo potrebné, aby sa vo väčšej miere stali protagonistami» v živote Cirkvi. Ako by to, podľa Vás, mladí mohli uskutočniť?“

Nasledovala otázka mladšieho chlapca: „Svätý Otec, som veľmi rád miništrantom. Niekedy však nie je také ľahké ním byť. V nedele by som si niekedy rád dlhšie pospal, inokedy mám povinnosti iného charakteru, napríklad športové podujatie alebo hranie na hudobnom nástroji a nech sa rozhodujem akokoľvek, mávam trochu výčitky svedomia. A tiež, niektorí moji kamaráti nerozumejú tomu, prečo som miništrantom, uťahujú si zo mňa alebo sa ma začnú strániť, pretože azda práve kvôli miništrovaniu nemám čas na iné. Môžete mi poradiť, ako sa vyrovnať s touto situáciou?“

S treťou otázkou sa na Svätého Otca obrátil už takmer dospelý mládenec: „Svätý Otec, motto tejto púte znie: „Slobodní, lebo slobodno dobre robiť.“ Vzťahuje sa na úryvok z evanjelia, v ktorom Ježiš uzdravuje človeka s vyschnutou rukou takým spôsobom, že ten človek môže, obrazne povedané, «opäť vziať do vlastných rúk» svoj život. V tejto pasáži Ježiš odkazuje na podstatu soboty: Boh nás urobil slobodnými, aby sme v našom živote a v našom prostredí konali dobro. V mojom každodennom živote sa často všetko točí okolo pravidiel, v škole alebo pri príprave na profesiu, vo vzťahu k rodičom a aj v Cirkvi. Ako môžem vo svojom živote zakusovať to, že viera znamená slobodu?“

Napokon štvrtá, celkom krátka otázku, zaznela z úst dievčaťa: „Svätý Otec, tu je pre nás všetkých jednoduché vnímať slobodu. Ale keď sa vrátime domov, všetko je iné. Ako môžem prežívať túto slobodu v mojom každodennom živote?“

Svätý Otec po tom, ako si mladých pozorne vypočul, na úvod im po nemecky poďakoval za ich návštevu, na čo mladí reagovali potleskom. Ďalej už pokračoval v taliančine. Mladí reagovali srdečne, a ich živé reakcie prichádzali v istom posune vzhľadom na prekladateľa, ktorý tlmočil do nemčiny po väčších úsekoch. Nasleduje odpoveď pápeža Františka:

„Chcel by som vám ponúknuť niekoľko podnetov na uvažovanie v súvislosti s otázkami, ktoré mi predložili vaši reprezentanti, títo štyria... Pýtate sa, čo by ste mohli urobiť, aby ste boli vo väčšej miere protagonistami v Cirkvi a čo očakáva od miništrantov kresťanské spoločenstvo. Pripomeňme si predovšetkým, že svet potrebuje ľudí, ktorí by pred ostatnými vydávali svedectvo, že Boh nás miluje, že je náš Otec. V spoločnosti majú všetci jej členovia za úlohu vložiť sa do služby pre spoločné dobro, aby boli k dispozícii veci nevyhnutné pre život: jedlo, odev, zdravotná starostlivosť, vzdelanie, prístup k informáciám a spravodlivosť...

My, Pánovi učeníci, máme o jednu misiu naviac. Máme byť «kanálmi», ktoré prenášajú Ježišovu lásku. V tomto poslaní máte vy, deti a mládež, osobitnú úlohu. Ste povolaní, aby ste hovorili o Ježišovi vašim rovesníkom nie iba vo vnútri farského spoločenstva či vašej skupinky, ale predovšetkým vonku. Toto je úloha ktorá je rezervovaná špeciálne vám, pretože vďaka vašej odvahe, entuziazmu, spontánnosti a ľahkosti nadväzovať vzťahy môžete ľahšie preniknúť k mysli a srdcu tých, ktorí sú vzdialení od Pána. Mnohé deti a mladí vo vašom veku nesmierne potrebujú niekoho, ktorý im svedectvom vlastného života povie, že Ježiš nás pozná, že Ježiš nás miluje, že Ježiš nám odpúšťa, nesie spolu s nami naše ťažkosti a podporuje nás svojou milosťou.

Avšak, aby sme mohli hovoriť o Ježišovi ostatným, potrebujeme ho poznať a milovať, mať s ním skúsenosť v modlitbe, v načúvaní jeho slovu. V tomto máte výhodu vďaka vašej službe pri liturgii, ktorá vám umožňuje byť blízko Ježiša v Slove a v Chlebe života. Dám vám jednu radu. Evanjelium, ktoré počúvate počas bohoslužby, si čítajte znovu sami v tichu a aplikujte ho do vášho života. S pomocou Kristovej lásky prijatej vo svätom prijímaní, ho budete môcť prakticky uskutočniť. Pán povoláva každého z vás pracovať na jeho poli. Volá vás, aby ste boli radostnými protagonistami v jeho Cirkvi, pohotovými komunikovať vašim kamarátom to, čo vám on daroval, zvlášť jeho milosrdenstvo.

Rozumiem vašim ťažkostiam pri zosúladení úlohy miništranta s rozličnými aktivitami, ktoré sú potrebné pre váš ľudský i kultúrny rast. Je potrebné trochu si to zorganizovať, vyváženým spôsobom veci naplánovať... Ste predsa Nemci a v tomto sa vám dobre darí! Náš život sa skladá z času, a čas je Boží dar, preto ho treba investovať do dobrých a užitočných aktivít. Možno mnohé deti a mladí strácajú priveľa hodín prchavými vecami: „četovaním“ na internete či cez mobil, telenovelami, používaním technických výdobytkov, ktoré by mali zjednodušiť či zlepšiť kvalitu života, a neraz odvracajú pozornosť od toho, čo je naozaj dôležité. Medzi toľkými vecami každodennej rutiny by jednou z priorít malo byť uvedomovanie si toho, že náš Stvoriteľ nás udržiava pri živote, miluje nás a že nás sprevádza na našej ceste.

Práve preto, že Boh nás utvoril na svoj obraz, dostali sme od neho i veľký dar slobody. Ak však nie je dobre používaná, môže nás odviesť od Boha, môže spôsobiť, že stratíme dôstojnosť, do ktorej nás on zaodel. Preto potrebujeme usmernenia, návody a aj pravidlá, ako v spoločnosti tak i v Cirkvi, aby nám pomáhali konať Božiu vôľu a aby sme tak mohli žiť podľa našej ľudskej dôstojnosti i dôstojnosti Božích detí. Ak sloboda nie je stvárňovaná podľa evanjelia, môže sa premeniť na otroctvo, na otroctvo hriechu. Naši prarodičia, Adam a Eva, oddialením sa od Božej vôle upadli do hriechu, to jest do zlého používania slobody. Drahí chlapci a dievčatá, nepoužívajte zle svoju slobodu! Nepremárnite veľkú dôstojnosť Božích detí, ktorá vám bola darovaná! Ak budete nasledovať Ježiša a jeho evanjelium, vaša sloboda bude ako rastlina v plnom kvete a prinesie dobré a hojné ovocie! Nájdete opravdivú radosť, pretože on z nás chce mužov a ženy, ktorí sú celkom šťastní a naplnení. Iba priľnutím k Božej vôli môžeme konať dobro a byť svetlom sveta a soľou zeme!

Panna Mária, ktorá si bola vedomá, že je „služobnicou Pána“ (Lk 1,38), nech je vaším vzorom v službe Bohu. Ona, naša Matka, nech vám pomáha byť v Cirkvi a v spoločnosti protagonistami dobra a šíriteľmi pokoja, deťmi a mladými plnými nádeje a odvahy.“

Preložila: sr. Agnes Jenčíková CJ



[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022