Sviatok Navštívenia Panny Márie na Mariánskej Hore

TK KBS, jl, mk; pz | 03. 07. 2014 07:57Levoča 3. júla (TK KBS) Už hodinu pred modlitbou posvätného ruženca pod liturgickým vedením Mons. Františka Dlugoša, rektora Baziliky navštívenia Panny Márie, prichádzali v stredu 2. júla 2014 do levočskej svätyne stovky pútnikov. Najdlhšie rady vytvárali pred spovednicami aj na priestranstve vôkol baziliky minor. Vysluhovanie sviatosti zmierenia napredovalo celý odpustový deň až do záverečnej svätej omše.

Slávnostnú odpustovú svätú omšu celebroval spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Vo svojej homílii porovnal sedem bolestí Panny Márie so siedmimi krížmi, ktoré prežívajú dnešné matky, manželky, ba celé rodiny. Povzbudzoval pútnikov k viere a nádeji v Božie milosrdenstvo. Pred záverečným biskupským požehnaním pútnického zhromaždenia zhrnul obsah svojej kázne do dvoch slov: Sedembolestná a milosrdná...

Liturgiu východného obradu slávil vladyka a košický eparchiálny biskup Mons. Milan Chautur. Pripomenul sviatok Uloženia rúcha Panny Márie, ktorý gréckokatolícki veriaci slávia tiež 2. júla. Pripodobnil Máriino rúcho duši, vnútornému svetu človeka. Apeloval, aby si veriaci toto nehmotné, neviditeľné rúcho, tento mravný šat, nenechali pošpiniť a potrhať hriechom. Upozornil na viaceré úskalia dnešných čias, ktorým musí čeliť každý ctiteľ Matky Spasiteľa.

Spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich celebroval záverečnú bohoslužbu sviatku Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. Homíliu venoval trpiteľskému a utešiteľskému údelu Sedembolestnej patrónky Slovenska. Zdôraznil, že Ježišova Matka pokorne prijala všetky súženia, no nikdy bolesť nešírila a nikomu ju nespôsobila. Upozornil na etický rozmer prijímania rôznych znamení kríža v živote kresťana. Varoval pred absenciou osobnej zodpovednosti a úcty k daru života.

Pútnici naplnili milostiplné miesto nad Levočou atmosférou pokánia, nábožnými spevmi a duchom skutočného spoločenstva sestier a bratov vo viere.

TK KBS informoval Jozef Lapšanský
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021