Pozastaviť na desať rokov funkciu krstných rodičov? Svätý Otec nie je proti

TK KBS, Vatican Insider, mk; pz | 02. 07. 2014 11:17Vatikán 2. júla (TK KBS) Cirkev prehodnocuje vhodné spôsoby na vyhýbanie sa mafiánom a zabránenie tomu, aby zločinci zneužívali sviatosti ako nástroje na dosiahnutie svojich cieľov. Nedávne stretnutie Svätého Otca Františka s arcibiskupom Giuseppem Morosinim z Reggio Calabria bolo venované práve tejto téme. V rozhovore, ktorý prebehol v sakristii Baziliky sv. Petra vo Vatikáne tesne pred slávnostným odovzdávaním pália, Svätý Otec povzbudil arcibiskupa, aby danému problému venoval pozornosť.

“Svätého Otca Františka sa po návšteve Cassana,” povedal Morosini, “veľmi dotkla situácia v Kalábrii. Na moje veľké prekvapenie si spomenul na list, ktorý som mu kedysi poslal a v ktorom som ho prosil, aby sa urobilo niečo na zabránenie zneužívania Cirkvi a sviatostí zo strany Ndranghety: aby sa na desať rokov v mojej diecéze pozastavila tradícia krstných a birmovných rodičov. Pápež František chce, aby sme sa všetci biskupi Kalábrie stretli a diskutovali o tomto probléme a aby sme mu osobne poslali písomnú správu.”

Pozastavenie tradície krstných a birmovných rodičov arcibiskupovi intenzívne leží na srdci. Po návrate z generálneho zhromaždenia talianskej biskupskej konferencie v máji 2014 o tom Morosini otvorene hovoril aj v novinách Avvenire. Napísal, že “krstný rodič dnes fakticky stratil teologicko-pastoračný profil a stal sa len “vzorovou postavou” v rodinných alebo priateľských vzťahoch.” Je to vzor, ktorý - ako dodal arcibiskup - de facto už nemá nič spoločné s teologickým a pastoračným zmyslom postavy krstného rodiča.

Mons. Bruno Forte, arcibiskup Chieti a známy teológ, bez výhrad podporuje návrh, ktorý biskup Morosini predložil pápežovi. “Návrh zrušiť krstných a birmovných rodičov, o ktorom hovorí arcibiskup Reggio Calabria, je viac než legitímny: ak sa domnieva, že prítomnosť krstných rodičov je skôr škodlivá než užitočná pre duchovný rast jeho spločenstva, nielenže môže, ale priam musí urobiť tento krok.” Z čisto teologického hľadiska “táto požiadavka neprotirečí ani textu, ani duchu kánonických predpisov.” Vo všeobecnosti je doprevádzanie krstencov a birmovancov vo viere úlohou celého cirkevného spoločenstva, počnúc od rodičov, a keď je to možné, aj od krstného otca alebo krstnej matky.

Na druhej strane, vysvetľuje Forte, “je tu miesto pre mimoriadne dôležité rozlišovanie, ktoré vychádza z múdrosti a zo skúsenosti. Rozhodnutie arcibiskupa Reggio Calabria nesmie vyvolávať škandál, ale skôr obdiv za odvahu a múdrosť, s ktorou sa snaží Cirkev chrániť pred každou formou kontaminácie, infiltrácie a mafiánskeho násilia”.

Okrem toho, dodáva Forte, “ak exkomunikujeme mafiánov, nie je nemiestne nedovoliť im zastávať úlohu svedkov pri vysluhovaní sviatostí, či už krstu alebo birmovania. Samozrejme, toto rozhodnutie platí len pre konkrétnu diecézu, ktorá ho prijme za svoje. Vo svojej podstate však potom viaže všetky jej farnosti: žiaden farár by sa v tomto prípade nemohol postaviť proti nariadeniu svojho biskupa a konať odlišným spôsobom”.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023