Pripomenieme si 30-ročné jubileum Baziliky minor na Mariánskej hore

TK KBS, jla; ml | 20. 01. 2014 10:28Levoča 20. januára (TK KBS) V nedeľu 26. januára 2014 uplynie tridsať rokov od udelenia titulu bazilika minor kostolu na Mariánskej hore. Veriaci Spiša si významné jubileum levočskej svätyne pripomenú aj uctia v tento výročitý pamätný deň na pontifikálnej svätej omši 26. januára 2014 o 14:30 h v Bazilike Navštívenia Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bude spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Slávenie jubilea levočskej baziliky minor bude dôstojným záverom týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v Spišskej diecéze.

Bazilika na Mariánskej hore (prierez)

Tajomník Kongregácie pre sviatosti a Boží kult arcibiskup Vergilius Noe poslal vo februári 1984 spišskému kapitulnému vikárovi Štefanovi Garajovi list v tomto znení: „Považujem si za milé poslať Ti dekrét posvätného dikastéria, ktorým sa verejnoprávne vyhlasuje, že kostol na temene Mariánskej hory nad mestom Levoča, zasvätený Navštíveniu preblahoslavenej Panny Márie, bol z vlastného popudu najvyššieho veľkňaza poctený titulom a hodnosťou baziliky menšej.“

Onedlho kardinál Josephus Casoria, prefekt Kongregácie pre sviatosti a Boží kult, zaslal administrátorovi Spišskej diecézy Apoštolské breve Svätého otca Jána Pavla II. z 26. januára 1984, v ktorom sa uvádzalo: „My z dôvodu starobylosti tohto svätého chrámu, ako aj pre jeho jedinečnú históriu a súčasne pre vzrast viery a náboženstva slovenského národa... Rozhodujeme teda, že kostol či Svätyňu Navštívenia blahoslavenej Panny Márie treba zahrnúť do počtu menších bazilík s právami a liturgickými povoleniami. Modlíme sa, aby tento akt slúžil ako na svätosť pastierov, tak aj na úžitok ľudu.“

Povýšenie pútnického kostola na levočskej hore prinieslo niekoľko privilégií, ale aj povinností, medzi ktorými bolo aj umiestnenie znaku apoštolského stolca a úplné znenie Apoštolského breve o erigovaní baziliky. Štátne orgány neumožnili spišskému ordinárovi tieto záväzky voči pápežskej kúrii splniť. Š. Garaj čelil nátlaku okresných i krajských funkcionárov, ktorí mu pod rozličnými hrozbami zakazovali prečítať text dokumentu pápeža Jána Pavla II. na levočskej púti. Ordinár Spišskej diecézy však bez ohľadu na veľké riziká poveril vtedajšieho riaditeľa biskupského úradu Michala Klučara, aby Apoštolské breve 8. júla 1984 na hlavnej odpustovej svätej omši pred mohutným zástupom pútnikov prečítal.

Kostol na Mariánskej hore bol po Šaštínskej bazilike druhým Božím stánkom, ktorému sa dostalo takej významnej pocty. Rozhodnutie blahoslaveného Jána Pavla II. posilnilo vieru, uctievanie levočskej Panny Márie a účasť na púťach v nasledujúcich rokoch.

TK KBS informoval Jozef Lapšanský
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021