Text buly o menovaní trnavského arcibiskupa Oroscha

TK KBS, abu, dk; ml | 30. 08. 2013 13:00Trnava. Slávnostnú inauguračnú svätú omšu slávil dnes v Trnave Mons. Ján Orosch, ktorého pred necelými dvomi mesiacmi Svätý Otec František vymenoval za nového trnavského arcibiskupa. Prinášame plné znenie pápežskej buly o ustanovení biskupa Jána za trnavského arcibiskupa. V latinčine ju prečítal apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Maria Giordana, v slovenčine Pavol Šintál, riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave. Preložený text poskytol novinárom hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík.

*

Biskup František Sluha Božích Sluhov

Ctihodnému bratovi Jánovi Oroschovi, dovtedy titulárnemu biskupovi seminskému a apoštolskému administrátorovi Trnavskej arcidiecézy, sede vacante, po odvolaní tejže Trnavskej arcidiecézy pozdrav a apoštolské požehnanie.

Keďže sme ustanovený na Katedru svätého Petra a máme na starosti dobro celého Pánovho stáda, chceme sa postarať o uprázdnenú Trnavskú arcidiecézu. Po porade s Kongregáciou pre biskupov sme presvedčený, že bude najlepšie, ak zveríme jej správu tebe, ctihodný brat, vynikajúcemu osvedčenými darmi ducha a srdca a nadostač znalému miestnych pastoračných pomerov.

Svojou najvyššou apoštolskou mocou ťa teda uvoľňujeme z miesta seminského titulárneho biskupa a zo spomenutého úradu a menujeme ťa za Trnavského arcibiskupa so všetkými právami a povinnosťami. A nariaďujeme, aby si sa postaral o prečítanie tejto listiny svojmu kléru a ľudu; ktorých povzbudzujeme, aby ťa ochotne sprevádzali a zostávali úzko spojení s tebou.

A napokon ti, ctihodný brat, na príhovor preblahoslavenej Panny Márie vyprosujeme prehojné dary Ducha Tešiteľa, Pána a Oživovateľa, aby si sa podporený ich pomocou usiloval o to, žeby veriaci, ktorí sú ti zverejní, vedení tvojím príkladom napredovali v zdravej viere, v radostnej nádeji a vo vytrvalej láske, vytrvalo sa zúčastňovali na stoloch Božieho slova a Eucharistie, a tak dosiahli nebeský chlieb života a oltár večnosti.

Kristov pokoj a svetlo nech sú stále s tebou a s vynikajúcim trnavským cirkevným spoločenstvom, ktoré nám je veľmi drahé.

Dané v Ríme u Svätého Petra jedenásteho dňa mesiaca júla v dvetisíc trinástom roku Pána, v prvom roku nášho pontifikátu.

František

František Ni Felice, Apošt. Prot.

*

Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022