Nový trnavský arcibiskup slávil inauguračnú svätú omšu

TK KBS, ml; ml | 30. 08. 2013 12:47Trnava. Slávnostnú inauguračnú svätú omšu slávil dnes v Trnave Mons. Ján Orosch, ktorého pred necelými dvomi mesiacmi Svätý Otec František vymenoval za nového trnavského arcibiskupa. Na bohoslužbe tak oficiálne prevzal kánonické vlastnenie arcidiecézy. Na inauguráciu prišlo niekoľko stoviek ľudí. Medzi hosťami boli i zástupcovia spoločenského, politického, verejného a náboženského života vrátane väčšiny biskupov Slovenska, predstavitelia rôznych spoločenstiev a hnutí.

Deň slávnosti výročia posviacky Chrámu svätého Jána Krstiteľa v Trnave, kde sa slávnosť konala, mal slávnostný charakter. Do katedrály prúdili veriaci od rána – menovaný arcibiskup prišiel v sprievode za zvuku dychovej hudby a zvonov z Arcibiskupského úradu, oproti ktorému niekoľko ľudí pripomenulo jeho predchodcu Mons. Róberta Bezáka, ktorého vlani odvolal pápež Benedikt XVI. Pri katedrále čakal jej rektor. Podal mu kríž, ktorý biskup Orosch pobozkal.

Kropáčom so svätenou vodou potom pokropil prítomných a začala slávnostná liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol samotný biskup Orosch, koncelebrantmi arcibiskupi Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku, Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak. Koncelebrovali aj ďalší slovenský arcibiskupi, biskupi a biskupi z iných krajín, ako i kňazi z Trnavskej arcidiecézy a z ostatných regiónov Slovenska.

Medzi početným zástupcom, ktorí prišiel pozdraviť v chráme nového arcibiskupa, nechýbala jeho rodina biskupa Oroscha, ktorý nedávno oslávil 60 rokov. V modlitbe sa s ním spojil i zástup veriacich z Trnavy a okolia, miest, na ktorých v minulosti pôsobil, ako aj poslucháči Televízie LUX a Rádia LUMEN.

Po uctení oltára, prežehnaní a privítaní hostí nasledovalo vysvetlenie dôvodu dnešnej slávnosti. V jej úvode prečítali pápežskú bulu o ustanovení biskupa Jána za trnavského arcibiskupa (plné znenie). V latinčine zaznela v podaní apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordanu, v slovenčine z úst Pavla Šintála, riaditeľa Arcibiskupského úradu v Trnave. Arcibiskup Zvolenský potom na základe poverenia uviedol Mons. Jána Oroscha do úradu trnavského arcibiskupa.

"Na základe poverenia Svätou stolicou uvádzam Ťa do úradu trnavského arcibiskupa. Posväcuj, vyučuj a spravuj starostlivo zverený Boží ľud a bez úhony chráň svätú Cirkev, Božiu snúbenicu, ktorú vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním náš Pán Ježiš Kristus," povedal arcibiskup Zvolenský, ktorý odišiel zo sedesu, pristúpil k novovymenovanému arcibiskupovi, priviedol ho k sedesu, aby si naň sadol. Potom arcibiskupovi Jánovi odovzdal berlu.

"Prijmi berlu, znamenie pastierskej služby, a dávaj pozor na celé duchovné stádo, v ktorom ťa Duch Svätý ustanovil za arcibiskupa, aby si spravoval Božiu Cirkev," povedal. Posledným úvodným obradom slávnosti bol prejav úcty arcibiskupovi Jánovi. Najskôr ho vykonali biskupi, potom dekani, zástupcovia reholí, diakonov, bohoslovcov a laikov. Svätá omša potom pokračovala bohoslužbou slova. Dve liturgické čítania si vypočuli veriaci v slovenčine a maďarčine.

V druhom jazyku pozdravil veriacich vymenovaný arcibiskup po homílii v slovenčine. Arcibiskup Orosch prežil vo farnostiach, kde žijú veriaci maďarskej národnosti, tridsať zo svojich 37 rokov svojej služby. V príhovore okrem iného prítomných vyzval, aby Cirkev aj napriek nedostatkom jej členov milovali. Zamyslel sa však najmä nad službou a poslaním biskupa i v dnešnej spoločnosti, ktorá je poznačená "materiálnou chudobou, ustavičným spochybňovaním náboženských právd a relativizovaním mravných zásad".

Poslanie biskupa vidí v hlásaní blahozvesti "tým, ktorí sú chudobní v materiálnej oblasti, v náboženskom živote a v mravných zásadách." Toto poslanie chce uskutočniť v prvom rade v jednote so svojimi spolubratmi v biskupskej službe, so svojimi najbližšími spolupracovníkmi kňazmi a v jednote s veriacimi laikmi arcibiskupstva. Po homílii nasledovalo vyznanie viery, prosby, prednesené v slovenskom a maďarskom jazyku, a sprievod s obetnými darmi. Sväté prijímanie rozdávali desiatky kňazov a diakonov.

K zástupu všetkých, ktorí dnes biskupovi Orosch prišli zablahoželať k menovaniu, sa v závere prihovoril apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Službu ocenil v mene biskupov predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. Za Gréckokatolícku cirkev pozdravil arcibiskupa Oroscha arcibiskup Babjak. Pozdravili ho i trnavský župan Tibor Mikuš a primátor Vladimír Butko. V mene kňazov sa prihovoril šaliansky dekan Ladislav Šálka, rektor Trnavskej univerzity v Trnave Marek Šmid a za veriacich Milan Tomarovič.

Liturgiu, ktorú so svojím spevom sprevádzal Katedrálny zbor v Trnave s organistom Petrom Vymazalom, uzavrelo podpísanie listiny, ktorá preukazuje kánonické prevzatie úradu trnavského arcibiskupa a jeho prvé požehnanie v tejto pozícii, spev pápežskej hymny a piesne Ó Mária bolestivá. Po skončení svätej omše sa nový arcibiskup odobral v liturgickom sprievode do budovy Marianum, kde sa konal brífing s novinármi a slávnostná recepcia s pozvanými hosťami.

Ján Orosch má 60 rokov, narodil sa 28. mája 1953. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 v Bratislave. Bol kaplánom v Komárne, administrátorom v Bušinciach, Okoči a Hodruši-Hámroch. Neskôr pôsobil vo Vyškovciach nad Ipľom. Potom bol farárom v Nových Zámkoch, v Bratislave-Prievoze, Bratislave-Čuňove, dekanom, administrátorom a farárom v Štúrove. Za titulárneho biskupa seminského bol vyvolený 2. apríla 2004. O mesiac neskôr (2. mája) bol konsekrovaný za biskupa v Trnave.

Pôsobil ako generálny vikár Bratislavsko-trnavskej a potom Trnavskej arcidiecézy. Po rozdelení arcidiecézy (2008) sa stal pomocným biskupom Trnavskej arcidiecézy. Na jej čele nahradil arcibiskupa Jána Sokola Mons. Róbert Bezák (2009). Posledný rok pôsobil biskup Orosch ako apoštolský administrátor „sede vacante“ Trnavskej arcidiecézy.

Ide už o druhé menovanie biskupa na Slovensku tento rok. V polovici apríla bol za pomocného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie menovaný Milan Lach SJ, ktorý bol vysvätený 1. júna v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky na pútnickom mieste v Ľutine.

TK KBS vydala k správe ::FOTO:: a ::AUDIO::[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021