Promócie absolventov katolíckej teológie na TI v Spišskej Kapitule

TK KBS, lst; ml | 10. 06. 2013 16:39Spišská Kapitula. V sobotu 8. júna 2013 na slávnostnej svätej omši, pri ktorej zaznelo Te Deum, ukončili akademický rok Teologického inštitútu v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí. Hlavným celebrantom bol spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, ktorý hneď na úvod svätej omše pripomenul zmysel tejto udalosti: „Vďačnosť je znakom zrelého človeka“. V homílií potom pripomenul slová kardinála Piacenzu, ktoré povedal deň predtým v kňazskom seminári v Badíne. „Nechajte sa vziať Pánom na jeho plecia. Znamená to uznať, že existuje širší horizont, ako je náš spôsob vedenia a chápania; znamená to každý deň objavovať, že iba Pán je schopný rozšíriť naše srdce a našu myseľ až na mieru jeho vlastnej lásky, na mieru Kristovej lásky.“

Po svätej omši nasledovala v aule kňazského seminára promócia ôsmich absolventov katolíckej teológie. Diplomy absolventom odovzdal dekan Teologickej fakulty v Košiciach prof. Cyril Hišem, ktorý im zaprial, aby sa o nich hovorilo, že sú dobrí a zlatí a o kňazoch ešte k tomu aby platilo, že budú svätí. Rektor seminára Mons. Jozef Jarab vo svojom príhovore vyslovil predovšetkým vďaku, voči všetkým, ktorý akýmkoľvek spôsobom pomáhajú Teologickému inštitútu a Kňazskému semináru, najmä však tým, ktorí sa modlia, „za každým povolaním ku kňazstvu totiž stojí silná intenzívna modlitba.“ Na slávnosti sa okrem domácich členov akademickej obce zúčastnilo aj viacero hostí z iných univerzít a fakúlt. Čerstvo promovaní absolventi Teologického inštitútu budú v sobotu 15. júna 2013 v Katedrále sv. Martina vysvätení na kňazov.

TK KBS informoval Lukáš Stolárik
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021