Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka oslávi 60 rokov života

TK KBS, pma; ml | 10. 06. 2013 12:09Spišská Kapitula. V čase najbližšej Levočskej púte sa spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka dožije 60 rokov života. Pri tejto príležitosti bude sláviť svätú omšu v stredu 12. júna 2013 o 10.00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, pri ktorej sa poďakuje nebeskému Otcovi za dar života spolu s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi a rehoľnými sestrami, príbuznými a bohoslovcami, ako aj s osobami v službách diecézy a osobami v cirkevných inštitúciách.

Mons. Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Za kňaza bol vysvätený v roku 1976. Ako kňaz pôsobil na viacerých miestach Spišskej diecézy. Od roku 1990 bol vicerektorom obnoveného Kňazského seminára v Spišskej Kapitule. V roku 2002 bol vyvolený za spišského pomocného biskupa a biskupskú vysviacku prijal z rúk Mons. Františka Tondru 27. júla 2002 v Spišskej Kapitule. V roku 2011 bol vymenovaný za jeho nástupcu - spišského diecézneho biskupa - a úrad kánonicky prevzal 10. septembra 2011. Už ako vicerektor viedol bohoslovcov k systematickej pastorácii Rómov. V súčasnosti je aj prezidentom Slovenskej katolíckej charity, predsedom Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve a predsedom subkomisie KBS pre bioetiku.

Program slávenia jeho životného jubilea v stredu 12. júna 2013:

- do 9.45 - príchod hostí na Spišskú Kapitulu

- 10.00 - slávnostná svätá omsa, do omšových rúch sa obliekajú biskupi a kňazi na biskupskom úrade a v sprievode vchádzajú do katedrály (alba a štóla bielej farby)

- 15 minút po svätej omši bude v katedrále akadémia na počesť jubilanta

- po akadémii bude obed na týchto miestach:

Biskupský úrad - biskupi s doprovodom a kňazi stojaci na cele cirkevných inštitúcií

Kňazský seminár - kňazi a rehoľníci, rehoľné sestry, príbuzní biskupa, bohoslovci

Feman - kanonia c. 5 - zástupcovia cirkevných skôl, DKÚ KPKC, charity, Pro Popula, spevokol a všetci ostatní hostia

Parkovanie:

Biskupi - vo dvore biskupského úradu

Kňazi a rehoľníci - vo dvore kňazského seminára a pri garážach seminára, prípadne na Pažici

Príbuzní biskupa - v priestoroch pred kňazským seminárom a v kanónii c. 17

Ostatní účastníci - na Pažici.

TK KBS informoval Peter Majda
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021