Jubileum solúnskej misie oslávili na púti gréckokatolíkov na Velehrade

TK KBS, mho; ml | 10. 06. 2013 08:01Velehrad. Jedným z viacerých podujatí, ktorými si Gréckokatolícka cirkev na Slovensku pripomína jubileum príchodu solúnskej misie, bola aj metropolitná púť na moravský Velehrad. Púť sa uskutočnila v sobotu 8. júna 2013. Jej cieľom bolo lepšie si uvedomiť dedičstvo našich otcov a aktualizovať ho v dnešnej situácii. Organizačne púť zastrešil Spolok sv. Cyrila a Metoda, ktorý na ňu pozval veriacich celej metropolie so svojimi hierarchami a veriacich z Českého apoštolského exarchátu. Po spoločnom Akatiste k sv. Cyrilovi a Metodovi sa v miestnej bazilike rozozvučal liturgický spev v cirkevnoslovanskom jazyku.

Archijerejskú liturgiu viedol vladyka Milan Chautur, košický eparcha s pražským vladykom Ladislavom Hučkom a vladykom Milanom Lachom, ktorý predniesol aj homíliu. V nej poukázal na to, že pokiaľ židia nemali povinnosť šíriť svoju vieru medzi okolité národy, iba vo vlastnej rodine, Kristus prekročil toto ohraničenie. Svojich nasledovníkov vyzval, aby hlásali radostnú zvesť všetkým národom. V  ďalšom uviedol, že viera je Boží dar, ktorý zvyčajne prijímame prostredníctvom výchovy a  máme byť zaň vďační. A  celá gréckokatolícka cirkev vďačí solúnskym bratom za ich evanjelizačnú misiu v  zrozumiteľnom jazyku a  v poslušnosti Apoštolskému stolcu. Veriacich nabádal k  prekonaniu formalizmu vo viere a vyzdvihol aj význam Velehradskej púte pri páde komunizmu.

Sv. liturgiu spevom sprevádzal cirkevný zbor Kyrilomethodeon z Bratislavy pod vedením p. Sabolčáka. Pri jej konci odovzdal pomocný prešovský biskup Milan Lach relikvie troch blahoslavených gréckokatolíkov (biskupov P.P. Gojdiča, V. Hopka a kňaza M. D. Trčku CSsR) do rúk jezuitu Pavla Ambrosa ako dar pre velehradskú baziliku. O relikvie požiadal prešovského arcibiskupa a  metropolitu Jána Babjaka olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Na záver sa prítomným prihovoril aj pražský vladyka Ladislav Hučko, ktorý vyjadril radosť nad spoločnou púťou. Nádherné počasie, vynovený pútnický areál a  najmä sila viery urobili z púte nevšedný zážitok pre niekoľko stoviek jej účastníkov.

TK KBS informoval Michal Hospodár[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023