Cirkev na celom svete spojila nedeľná eucharistická adorácia

TK KBS, RV SK jak, RV CZ; ml | 03. 06. 2013 13:31Vatikán. V nedeľu popoludní o 17:00 h sa v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne konala hodinová eucharistická adorácia, ku ktorej sa v rámci prebiehajúceho Roka viery v rovnakom čase pridali veriaci všetkých spoločenstiev Katolíckej cirkvi. "Jeden Pán, jedna viera" - tak znelo motto tohto jedinečného celosvetového modlitbového stretnutia s eucharistickým Kristom. Ide o citát zo štvrtej kapitoly Listu Efezanom, ktorý navrhol ešte Benedikt XVI.

Spevy a modlitby sa vo vatikánskej bazilike striedali s čítaniami, sprevádzanými zvukom harfy, tiež modlitbami predchádzajúcich pápežov: Pia XII., blahoslaveného Jána XXIII., Pavla VI., Jána Pavla I., blahoslaveného Jána Pavla II., ako aj emeritného pápeža Benedikta XVI. Pápež František s pohľadom upretým na monštranciu s Kristovým telom, v tichu prednášal svoje prosby Bohu. V závere adorácie prítomným udelil požehnanie Najsvätejšou Sviatosťou.

Veriaci sa pri adoráciách modlili sa za dobro Cirkvi, aby „ ju Pán urobil stále poslušnejšou v načúvaní jeho slova, aby sa pred svetom javila vždy krajšia, bez poškvrny a vrásky, svätá a bez úhony“. Potom za tých, ktorí „v mnohých rôznych častiach sveta prežívajú utrpenie nových foriem otroctva a sú obeťami vojen, obchodovania s ľuďmi, drogami a otrockej práce, za deti a ženy, ktoré trpia akoukoľvek formou násilia, a za všetkých, ktorí sú v ekonomickej neistote, najmä za nezamestnaných, za starších ľudí a prisťahovalcov, bezdomovcov, väzňov a tých, ktorí sú marginalizovaní“.

Tieto úmysly – ako povedal hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi pre agentúru AGI – boli stanovené pápežom a zverejnené už skôr, preto neboli znovu čítané nahlas počas adorácie. Počnúc veľkonočným posolstvom sa pápež František každý týždeň vracal k dráme obchodovania s ľuďmi a otrockej práce, až po veľmi silné slová, ktoré vyjadril komentujúc blahorečenie dona Puglisiho, keď nás otvorene vyzval na modlitbu za obrátenie mafiánov.

„Myslím si, že tento moment svetovej modlitby je pre nás veľkým darom, preto sme sa zišli pred Pánom, aby sme sa zjednotili s celou komunitou kresťanov vo svete. Je to krásne posolstvo a každý z nás ho musí urobiť pokladom v každodennom živote, na pracovisku a v spoločenstvách, v ktorých žijeme“ – uviedol po adorácie jeden z jej účastníkov. Spomedzi kardinálov sa na tejto iniciatíve Roku viery zúčastnili aj kardinál dekan Angelo Sodano a vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone.

O význame udalosti pre Ghanu, africkú krajinu, vzdialenú západnej realite Ríma, hovorí arcibiskup Charles Palmer Buckle, z hlavného mesta Accry: „Keď sme dostali túto správu, bola prijatá dobre. Viem, že včera veľa ľudí zostalo v kostoloch po svätej omši. Musíme povedať pravdu, pre nás sú nové formy otroctva realitou: zotročené deti, ktoré vykonávajú niektoré práce, ktoré by naozaj nemali robiť, ženy, ktoré trpia v dôsledku rôznych typov násilia; áno, toto sú skutočnosti, ktoré sa nás veľmi úzko dotýkajú. Naša krajina je na ceste rozvoja, ľudské práva sú tu často porušované.“

Podľa svedectva arcibiskupa sa aj mnohé rehoľné spoločenstvá spojili so Svätým Otcom, lebo sa cítia byť zjednotení s Vatikánom, veľmi podporujú to, čo sa deje vo Vatikáne. Náš svet naozaj potrebuje svedectvo tohto druhu, uviedol arcibiskup z Ghany.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021