Seriál Konkláve 2013: Funkcia kardinála protodiakona - kard. Taurana

TK KBS, RV jak; ml | 13. 03. 2013 15:26Vatikán/Bratislava 13. marca (TK KBS/RV) - Tlačová kancelária KBS (TK KBS) zverejnila na svojej internetovej stránke www.tkkbs.sk nový dossier, ktorý je venovaný všetkým správam potom, ako sa súčasný Svätý Otec Benedikt XVI. rozhodol vzdať svojho úradu. Jeho názov je "Konkláve 2013".

Funkcia kardinála protodiakona

Protodiakon je titul vyhradený prvému kardinálovi diakonovi; ide o prvenstvo v zmysle dátumu vymenovania. Ako sa uvádza v Kódexe Kánonického práva, kolégium kardinálov sa člení na tri rády: biskupský, presbyterský a diakonský. Do biskupského patria kardináli, ktorým Rímsky veľkňaz udeľuje titul prímestskej cirkvi, ďalej sem patria východní patriarchovia, ktorí boli zaradení do kolégia kardinálov. Každému kardinálovi presbyterského a diakonského rádu Rímsky veľkňaz prideľuje titulárny chrám alebo diakoniu v meste. Na kardinála protodiakona čaká úloha oznámiť úspešnú voľbu pápeža zvolaním slávnej frázy - Habemus Papam. Táto funkcia nie je však spojená len s konkláve. Protodiakon kladie tiež pálium na plecia nového pápeža počas omše začiatku pontifikátu. Taktiež odovzdáva pálium metropolitom alebo ich zástupcom v mene pápeža. Táto slávnosť sa traduje 29. júna na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla. Pálium, tkané z vlny jahniat a oviec, má vtkaných päť červených krížov, symbolizujúcich päť Kristových rán a sú na ňom pripevnené tri spony, ktoré predstavujú tri klince, ktorými bol Kristus pribitý na kríž.

Aktuálnym kardinálom protodiakonom je od 21. februára 2011 Jean-Louis Pierre Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023