Docent Marián Mráz bude na KU prednášať o vzťahu muža a ženy

TK KBS, vbu; ml | 02. 03. 2013 11:39Ružomberok 2. marca (TK KBS) - Program intelektuálnej formácie na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) organizovaný Kolégiom KU bude v utorok 5. marca 2013 o 16:00 h v Sieni rektorov rektorátu KU (námestie A. Hlinku 60) pokračovať prednáškou Mariána Mráza s názvom Výber životného partnera a modality spolužitia v pohľade antropologických vied. Podľa slov hosťa Mariána Mráza, aktuálna téma vzťahu muža a ženy, manželstva a ostatných foriem vzájomného spolužitia je príležitosťou reflektovať základné vrstvy tohto vzťahu a načrtnúť jeho premeny v posledných desaťročiach.

„V prednáške najprv krátko predstavíme formujúce sa matrimoniálne vedy. Načrtneme teóriu vzťahu v rovine filiácie a aliancie a zameriame sa na problematiku selektívneho procesu výberu partnera, aby sme mohli ukázať premenu motivácií, kalkulov i foriem spolužitia. Napokon sa budeme venovať analýze súčasnej krízy vzťahov muža a ženy, inštitúcie manželstva a rodiny a hľadaniu nových východísk a riešení,“ dodal.

Hudobným sprievodom program prednášky obohatí Katedra hudby Pedagogickej fakulty KU. Ján Gabčo sa na organe predstaví s dielami Ich ruf zu dir Her Jezu Christ BWV 639 a Herzlich tut mir verlangen BWV 727 od Johanna Sebastiana Bacha.

Docent Marián Mráz sa narodil v roku 1945 v Čároch na Záhorí. Absolvoval štúdium medicíny na Karlovej univerzite v Prahe (1970), atestoval sa v internej medicíne. Pracoval ako lekár v Čechách a od roku 1975 na Slovensku (Žilina, Martin). V roku 1981 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a tajne študoval filozofiu a teológiu. Po vysviacke, v rokoch 1991-1993 absolvoval postgraduálne štúdiá vo Varšave v pastorálnej teológii, antropológii a teológii manželstva a rodiny. Je dlhoročný člen Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave a pracovník Katedry psychológie, kde prednáša antropológiu, matrimoniológiu a sexuológiu. Na Teologickej fakulte prednáša pastorálnu teológiu manželstva a rodiny. Od roku 2009 tiež prednáša antropológiu aj v Poľsku (Bialystok)a dlhodobo spolupracuje s Katedrou Psychologii Zdrowia KUL v Lubline a s Katedrou Socjologii UKSW vo Varšave. Vo vedeckej a výskumnej práci sa zaoberá teóriou medziľudských vzťahov, špeciálne vzťahu muža a ženy a xenologickým i axiologickým aspektom tvorenia sociálneho univerza.

TK KBS informoval Vladimír Buzna[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021