Novým generálnym vikárom Nitrianskej diecézy je Mons. Peter Brodek

TK KBS, mly; ml | 01. 01. 2013 11:15Nitra 1. januára (TK KBS) - Počas dnešnej slávnostnej svätej omše v nitrianskej Katedrále sv. Emeráma nitriansky biskup Mons. Viliam Judák oznámil veriacim meno nového generálneho vikára. Stal sa ním Mons. Peter Brodek (55). Je kňazom od roku 1991. Ako kaplán pôsobil v Krásne a v Trenčíne. Od roku 1993 bol šesť rokov farským administrátorom vo farnosti Nitra – Klokočina. Od roku 1999 je špirituálom v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre.

Pozícia generálneho vikára sa v Nitrianskej diecéze uvoľnila 15. decembra 2012, keď sa dovtedajší pomocný biskup a generálny vikár Mons. Marián Chovanec prevzal riadenie Banskobystrickej diecézy.

Nitriansky biskup požiadal veriacich, aby sa za nového generálneho vikára i za ostaných modlili, aby „sme vedeli múdro, rozvážne – s pomocou Ducha Svätého – viesť našu diecézu, aby sme kráčali všetci, hoci sme slabí ľudia, po ceste spásy a vedeli žiť to, k čomu nás pozýva Cirkev v dnešných časoch“. Mons. Peter Brodek sa poďakoval nitrianskemu biskupovi za prejavenú dôveru a povedal: „Cítim, že tá chvíľa, kedy môžem aspoň trochu pomôcť a poslúžiť vám a stáť vo vašej službe pri vás a pri Božom ľude, ktorý nám je zverený, sa aj touto službou môže naplniť“. Aj on vyslovil prosbu - na adresu kňazov i laických veriacich – o modlitbu, aby „sme na príhovor Bohorodičky Panny Márie, spoločne kráčali k Božiemu kráľovstvu“.

Generálny vikár má byť, podľa Kódexu kánonického práva, kňaz, ktorý má viac ako tridsať rokov, má byť pravoverný, bezúhonný, rozvážny a skúsený. Generálnemu vikárovi na základe úradu prislúcha v celej diecéze výkonná moc, ktorá patrí diecéznemu biskupovi, a to na vykonávanie všetkých administratívnych úkonov s výnimkou tých, ktoré si diecézny biskup rezervoval pre seba.

Po roku 1989 bol v Nitrianskej diecéze generálnym vikárom terajší vojenský ordinár Mons. František Rábek, a to od roku 1990 do roku 2003. V roku 1991 sa stal aj pomocným biskupom. Od roku 2003 do 15. decembra 2012 bol generálnym vikárom v Nitre súčasný banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec.

TK KBS informoval Miroslav Lyko[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021