Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec prevzal diecézu

TK KBS, zj; ml | 15. 12. 2012 18:45Banská Bystrica 15. decembra (TK KBS) - Mons. Marián Chovanec dnes v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici prevzal úrad diecézneho biskupa Banskobystrickej diecézy. Stal sa už 16. správcom diecézy, ktorú po nečakanej smrti Mons. Rudolfa Baláža viedol takmer rok a pol diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec.

Kánonické prevzatie úradu sa uskutočnilo počas slávnostnej svätej omše. Mons. Chovanca do úradu uviedol bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Mario Giordana pred zhromaždením biskupov Slovenska i Čiech, kňazov, predstaviteľov verejného života a veriacich diecézy prečítal latinské menovanie Svätého Otca Benedikta XVI.

Týmto dňom sa naplnili modlitby veriacich za nového diecézneho biskupa, povedal doterajší administrátor Mons. Marián Bublinec v uvítacom príhovore. Bublinec svojou službou zjednocoval a previedol diecézne spoločenstvo takmer šestnástimi mesiacmi od náhlej smrti biskupa Rudolfa Baláža po príchod nového biskupa. Bublinec aj v tejto chvíli uistil Mariána Chovanca o pokračujúcej modlitbovej opore veriacich za neho.

Mons. Chovanec sa slávnostnému spoločenstvu prihovoril v homílii. Poukázal na Cirkev, ktorá je ako duchovný dom, a poskytuje duchovné bezpečie a pevnú ochranu viery. Ako podčiarkol, členovia Cirkvi sú v nej živé kamene, ktoré Boh ukladá do stavby podľa svojho poriadku a tvorí pevný hrad.

Diecézny biskup Chovanec vyjadril poďakovanie starobylej Nitrianskej diecéze za to, že v nej bol duchovne formovaný. Ako v príhovore uviedol aj apoštolský nuncius Giordana, Chovanec prišiel do Banskej Bystrice s dobrou biskupskou skúsenosťou, pretože trinásť rokov bol nitrianskym pomocným biskupom a už dvanásty rok je generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska.

Ďalej Mons. Chovanec poukázal na biblický obraz Pánovej reči na hore, kde počnúc blahoslavenstvami predkladá sťaby ústavu Božieho kráľovstva. Upozornil na fakt, že aj územie Banskobystrickej diecézy sa rozprestiera v hornatom kraji. Preto povzbudil diecézanov, aby sa podobne nebáli vystupovať na vrch duchovného poznávania Pána. Chcem byť vaším dobrým spoločníkom, chcem vás viesť k výšinám, dodal v tejto súvislosti. Biskupským heslom Mariána Chovanca je vyjadrenie sv. Pavla, „všetko vydám za vaše duše.“

Na slávnosti nechýbal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a veriaci Nitrianskej diecézy, predstavitelia verejného života, zástupcovia akademického sveta i primátor biskupovho rodiska Trenčína Richard Rybníček, primátor Banskej Bystrice Peter Gogola. Domáci primátor Gogola oficiálne privítal nového biskupa už na schodoch do katedrálneho chrámu.

Za biskupské kolégium s blahoprianím v závere svätej omše vystúpil arcibiskup Stanislav Zvolenský. V mene biskupskej konferencie mu poprial hojné Božie požehnanie, lásku a úctu kňazov a veriacich jeho novej diecézy. V mene laikov diecézneho biskupa privítali manželia Michal a Iveta Motykovci. Popriali mu, aby sa cítil vo svojej diecéze ako doma.

TK KBS informovala Zuzana Juhaniaková

TK KBS vydala k správe ::FOTO:: a ::AUDIO::[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021