Arcibiskup Bernad Bober: Rok viery vnímajme ako záchranný liek a výzvu

TK KBS, bb; ml | 15. 10. 2012 10:08Košice 15. októbra (TK KBS) - Rok viery vnímajme ako záchranný liek a výzvu v čase, keď nielen spoločnosť, ale aj samotná Cirkev prežíva vážnu krízu viery. "Aj navzdory ubúdajúcemu dennému svetlu sa už od začiatku tohto obdobia budeme spoločne usilovať o to, aby bolo medzi nami viac svetla viery. Na našom Slovensku si ešte viac pripomíname neodkladnú potrebu znovu objaviť krásu našej kresťanskej viery, keď súbežne s iniciatívou Svätého Otca prežívame aj Rok sv. Cyrila a Metoda, ktorí nám túto vieru ohlasovali a vštepovali do sŕdc i myslí," píše v pastierskom liste košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Napísal ho pri príležitosti otvorenia Roku viery. V Košickej arcidiecéze ho kňazi v kostoloch čítali počas uplynulej nedele.

Arcibiskup Bober veriacim okrem iného pripomenul, že na začiatku Roka viery sme "vyzvaní obnoviť a posilniť svoju vieru v skutkoch nefalšovanej kresťanskej lásky. Svedectvom máme oživiť vieru tých, ktorí sa od Boha a Cirkvi odklonili a stratili sa v spurnom prostredí tohto sveta. Keby sme prestali bojovať o vlastnú vieru, alebo aj o vieru iných, naše kresťanské korene, ktoré v nás zasadili sv. Cyril a Metod, by už dávno vyschli a náboženstvo i Cirkev by sa stali už len minulosťou. Preto, nemôžeme prestať bojovať. No, bojujme vždy s láskou!" Starostlivosť o upevňovanie viery však podľa metropolitu Bobera nespočíva iba na pleciach kňazov. Rodičov prosí, aby sa stali prvými svedkami viery svojim deťom - cez spoločnú modlitbu, spoločný príchod do kostola na sväté omše a pristupovanie k sviatostiam.

V pastierskom liste tiež arcibiskup Bober vyzýva mladých vo farnostiach, aby "vyšli zo svojich izieb, odlepili ruky od klávesníc techniky a začali sa viac zaujímať jeden o druhého. V skutočných vzťahoch sledujte spoločný cieľ a úmysel, urobiť pre farnosť a pre ľudí vo vašom okolí niečo pekné a dobré. Nech vás spojí svätá omša, výlet či zbor, alebo rôzne služby pre život farnosti," radí otec arcibiskup Bober, ktorý pamätá i na dôchodcov. Prosí ich, pokiaľ im to zdravotný stav dovolí, aby sa v tomto Roku viery nebáli zapojiť do modlitbových skupín, hlavne do Ružencového bratstva či Modlitieb matiek a otcov. Povzbudzuje aj predstaviteľov samospráv, primátorov, starostov a poslancov k tomu, aby sa nebáli priznať sa naplno k svojej viere.

CELÝ LIST je možné nájsť :TU:[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022