Pomník nenarodeným deťom požehnajú počas Púte rodín

TK KBS, ma; ml | 15. 06. 2012 12:30Vysoká nad Uhom 15. júna (TK KBS) – Všetci, ktorí chcú prežiť nedeľu netradične, sú pozvaní 24. júna na 15. púť rodín do Vysokej nad Uhom. Púť sa začne slávnostnou svätou omšou o 10:00 h, ktorú bude celebrovať biskupský vikár pre katechézu, pastoráciu rodín a apoštolát laikov Vladimír Šosták. Po nej budú pútnici putovať k hrobu Božej služobnice Anny Kolesárovej, kde si troma Zdravasmi budú vyprosovať správne rozhodnutia, čistotu, upevnenie viery a vzťahov v rodinách.

Nasledovať bude požehnanie pomníka nenarodeným deťom v Domčeku, ktorého autorom je študent Akadémie umení v Banskej Bystrici Martin Hudaček. Ide o súsošie, ktoré vyobrazuje plačúcu matku zranenú potratom a dieťa, ktoré utešuje mamu, aby neplakala. Dieťa je zhotovené z priesvitného materiálu. Cez dieťa prechádza svetlo a pozýva mamu k spáse. Mama prijíma odpustenie od svojho dieťaťa a verí, že Boh jej tiež odpustí.

Popoludní sa v prednáške z cyklu „Ako muža a ženu ich stvoril“ bude Štefan Novotný venovať téme: Manželstvo – prvotná sviatosť. Program bude ukončený adoráciou s osobitným požehnaním každého manželského páru. O ratolesti sa veľmi radi postarajú animátori. Prihlásenie a podrobnejší program je na stránke www.domcek.org.

TK KBS informovala Mária Aľušíková[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022