Kardinál Amato vysvetľuje kanonizáciu sv. Hildegardy

TK KBS, RV CZ, js; ml | 15. 05. 2012 10:43Vatikán 15. mája (TK KBS/RV CZ) – Svätý Otec rozšíril 10. mája liturgický kult úcty svätej Hildegardy z Bingen, benediktínskej rehoľníčky, narodenej v nemeckom Bermersheim. Prefekt vatikánskej kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato poskytol v súvislosti s týmto kanonizačným procesom Vatikánskemu rozhlasu rozhovor, v ktorom obšírne vysvetľuje celú kauzu tejto známej porýnskej mystičky.

„Hildegarda je považovaná za sväticu už dlhé storočia. Prvé kroky k jej kanonizácii hneď po jej smrti však patrili do nejasného obdobia, kedy kanonizačné procesy prechádzali z biskupskej kompetencie na pápežskú, čo sa podpísalo aj na jej prípade. Všeobecné presvedčenie o svätosti Hildegardy z Bingen je však nepretržité už od tej doby, najprv vo vyhlásení biskupov Mohuča, Trevíra, Špýru, Limburga a celej benediktínskej rehole. Okrem toho mnohí pápeži o nej verejne hovorili ako o svätici, v poslednej dobe Pius XII., Ján Pavol II. a Benedikt XVI. Toto všeobecné presvedčenie tak nepriamo spôsobilo, že kanonizačný proces bol považovaný za nadbytočný,“ hovorí kardinál Amato.

Benedikt XVI. konštatovaním existencie dávnej, pevnej a stálej fama sanctitatis et miraculorum pristúpil podľa kardinála Amata k takzvanej ekvivalentnej kanonizácii, podľa legislatívy stanovenej pápežom Urbanom VIII. (1623-1644), ktorú neskôr ďalej tematizoval Prospero Lambertini, neskorší pápež Benedikt XIV. (1740-1758). V takzvanej ekvivalentnej kanonizácii „Svätý Otec nariaďuje, aby Boží služobník, ku ktorému sa podľa všeobecného presvedčenia hodnoverných historikov viaže starobylý kult a povesť hrdinských cností či mučeníctva alebo zázrakov, bol uctievaný vo všeobecnej cirkvi recitáciou dennej modlitby cirkvi a slávením svätej omše v konkrétny deň a to bez nejakého formálneho definitívneho výroku, bez predchádzajúceho kanonického procesu a bez slávenia zvyčajnej kanonizácie“. Táto ekvivalentná kanonizácia Hildegardy z Bingen sa z rozhodnutia Benedikta XVI. uskutočnila 10. mája tohto roka.

„Príklady tzv. ekvivalentných kanonizácií spomína Prospero Lambertini v kapitole XLI knihy I svojho opus magnum, a menuje napr. svätého Romualda, sv. Norberta, sv. Bruna, maďarského kráľa sv. Štefana, české knieža sv. Václava, sv. pápeža Gregora VII., sv. Gertrudu Veľkú. Neskôr pribudli ešte ďalší,“ hovorí kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých v súvislosti s nedávnou kanonizáciou sv. Hildegardy z Bingen Svätým Otcom Benediktom XVI.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021