Morálne ocenenie si prevzali pedagógovia v Bratislave

TK KBS, ml; ml | 27. 04. 2012 11:00Bratislava 27. apríla (TK BKS) – Bratislavská arcidiecéza ocenila vybraných zástupcov katolíckych škôl, ktorí sa dnes zišli na Arcibiskupskom úrade v Bratislave. Morálne ocenenie a malý darček si z rúk bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského prevzalo 14 pedagógov cirkevných škôl (CŠ) a školských zariadení. Arcidiecézny školský úrad ich vybral z 18 návrhov.

Ceremónia sa začala modlitbou v kaplnke Arcibiskupského úradu. Pokračovala prijatím u arcibiskupa Zvolenského, ktorý v príhovore nominantom poďakoval za službu a povzbudil ich do ďalšej práce. Komisia pre morálne oceňovanie vybrala vybrané osobnosti škôl na základe toho, či išlo o zakladateľov CŠ, podľa doby odpracovaných rokov v cirkevnom školstve a prínosu pre rozvoj cirkevného školstva, uviedla Viera Kyselicová, riaditeľka Arcidiecézneho školského úradu, ktorá ich potom predstavila.

Ocenenie si prevzali zástupkyňa Cirkevnej materskej školy (CMŠ) Márie Mazzarellovej v Bratislave Andrea Badíková, učiteľka na Základnej škole (ZŠ) Jána Pavla II. v Bratislave Jana Osvaldíková a tajomníčka Spojenej školy (SŠ) sv. Františka z Assisi v Bratislave Zuzana Stanková. Ďalšie tri ocenenia putujú na SŠ sv. Vincenta de Paul v Bratislave – vedúcej jedálne Oľge Feketeovej, vedúcej vychovávateľke Antónii Mikulkovej a učiteľke 2. stupňa a gymnázia Adriane Vajčiovej.

Morálne ocenenie si prevzala i Eva Kútiková, učiteľka ZŠ na SŠ Svätej Rodiny v Bratislave a dve učiteľky ZŠ na SŠ sv. Františka Assiského v Malackách Vlasta Peltznerová a Oľga Miklášová. Prebral si ho aj Marek Šefčík, učiteľ na Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne – Strážach, majster odbornej výchovy na CSŠ elektrotechnickej P. G. Frassatiho v Bratislave Jozef Tarčík a učitelia hudby Eva Kamrlová a Edita Toperczerová (Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave) a Kamil Toman (Základná umelecká škola sv. Cecílie v Bratislave).

Udelenie oceňovania je uznanie za dlhoročnú obetavú a tvorivú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri výchovno-vzdelávacom procese, za spoľahlivú a aktívnu prácu v školstve, za nezištný prístup k plneniu svojich povinností s vedomím, že okrem spoločenskej zodpovednosti sa za ich plnenie zodpovedá aj Bohu, za vernosť k pravde a svedomiu, ochotu vždy pomáhať. Bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský udeľoval morálne ocenenia už po druhý raz.

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, zriadená 14. februára 2008, má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 21 škôl a 13 školských zariadení, ktoré sú v 14 právnych subjektoch, so 466 pedagogickými, odbornými a nepedagogickými zamestnancami.

TK KBS vydala k správe ::FOTO::[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023