Katolícka cirkev v Turecku chce stovky nehnuteľností

TK KBS, RV jak; ml | 24. 04. 2012 11:47Turecko 23. apríla (RV) – Katolícka cirkev v Turecku sa pokúša o prinavrátenie vlastníctva 200 nehnuteľností skonfiškovaných vládou v 30-tych rokoch minulého storočia. Podľa niektorých expertov by sa však mala sústrediť na získanie právneho uznania.

Katolícki biskupi na čele s predsedom Konferencie biskupov Turecka sa pred niekoľkými dňami stretli s komisiou tureckého parlamentu pre zmierenie. Táto komisia už dlhšie skúma prinavrátenie majetku skonfiškovaného vládou Ataturka všetkým moslimským komunitám. Avšak katolíci nie sú na zozname „nemoslimských spoločenstiev“, pretože v tom čase boli označovaní ako „zahraničná“ komunita. Katolícka cirkev predložila zoznam vyše 200 objektov, medzi ktorými sú kostoly, školy, sirotince, nemocnice, cintoríny, na základe zoznamu vypracovaného v roku 1913 medzi veľkým vezírom Osmanskej ríše a Francúzskom, v čase protektorátu nad Katolíckou cirkvou.

Problém prinavrátenia týchto nehnuteľností je veľmi komplexný. Predovšetkým tieto objekty často menili vlastníkov a nie je isté, či môžu byť vrátené. Ešte väčším problémom je, že Katolíckej cirkvi v súčasnom tureckom zriadení chýba právne uznanie. K dnešnému dňu Katolícka cirkev v Turecku nemôže byť vlastníkom nehnuteľností, tie môžu byť pridelené iba súkromným osobám, teda laikom, ktorí sú nejakým spôsobom zviazaní s Cirkvou, avšak to má nejasné dôsledky.

Viaceré politické strany a tlač sa postavili proti požiadavke biskupov a odsúdili ju ako chamtivosť. Žiadosť vyvolala rozpaky aj v ostatných kresťanských komunitách. Niektoré osobnosti Cirkvi v Turecku pre agentúru AsiaNews zdôraznili, že skutočným problémom, ktorý treba riešiť a na ktorý musia sústrediť svoje úsilie, je získanie právneho uznania štátom. Zdroj blízky biskupstvu uviedol, že na stretnutí s Komisiou pre zmierenie tento problém nebol ešte prejednávaný.

O tomto uznaní – ako vysvetlil apoštolský nuncius v Turecku Mons. Antonio Lucibello – sa hovorí už desaťročia. Aj pápež počas stretnutia s novým veľvyslancom Turecka pri Svätej stolici (7. januára 2010) žiadal opäť, ako už nespočetne mnohokrát, právne uznanie Katolíckej cirkvi. K tomuto uznaniu by malo dôjsť, pretože krajina ako Turecko má vzťahy so Svätou stolicou už 60 rokov, a nemôže nedať toto uznanie. Bolo by to logickým dôsledkom, pretože Cirkev v Turecku je v istom zmysle súčasťou Svätej stolice. Podľa odborníkov by mala nadchádzajúca ústavná reforma otvoriť cestu k právnemu uznaniu Katolíckej cirkvi.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023