Životopis nového biskupa Mons. Jozefa Haľka

TK KBS, jh,ml | 17. 03. 2012 13:31Bratislava, 17. marca (TK KBS) – Prvým pomocným biskupom v dejinách Bratislavskej arcidiecézy je Mons. Jozef Haľko. Biskupskú konsekráciu prijal počas dnešnej slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Bratislave. TK KBS pri tejto príležitosti prináša jeho životopis.

Mons. Jozef Haľko sa narodil 10. mája 1964 v Bratislave. Po skončení základnej školy študoval na gymnáziu v Bratislave, kde v roku 1982 zmaturoval. Následne študoval na Fakulte riadenia a Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej. Potom pracoval od roku 1986 do roku 1990 ako inštruktor pracovnej výchovy v Ústave sociálnej starostlivosti v Bratislave, ako robotník v Bratislavských vodárňach a kanalizáciách, absolvoval tiež dvojročnú základnú vojenskú prezenčnú službu.

Od roku 1990 do roku 1994 študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a neskôr pokračoval na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme. Dňa 6. januára 1994 bol vysvätený za diakona v Trnave, kde bol 4. júla 1994 vysvätený za kňaza. Po kňazskej vysviacke pokračoval v štúdiu na Teologickej fakulte Pápežskej univerzity Santa Croce v Ríme, kde dosiahol doktorát v roku 2000. Je autorom viacerých štúdií a vedeckých monografií.

Úrady a služby:

1997: poverený pastoráciou veriacich hovoriacich po maďarsky pre Bratislavu.

1997 - 2011: pedagóg cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 2006 docent Katedry cirkevných dejín tej istej fakulty.

2008 - 2011: člen kolégia konzultorov Bratislavskej arcidiecézy, člen kňazskej rady, riaditeľ mediálneho centra a hovorca arcibiskupa metropolitu.

2009: menovaný Svätým Otcom Benediktom XVI. za kaplána jeho Svätosti.

31. januára 2012 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za bratislavského pomocného biskupa

17. marca 2012 bol Mons. Stanislavom Zvolenským, bratislavským arcibiskupom a metropolitom, vysvätený za bratislavského pomocného biskupa[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023