V gréckokatolíckej farnosti v Sečovciach relikvia sv. Cyrila

TK KBS, th; ml | 06. 03. 2012 08:24Sečovce, 6. marca (TK KBS) – Vladyka Milan Chautur zavítal v pondelok 5. marca do do eparchiálnej svätyne apoštolom rovných Konštantína Cyrila a Metoda v Sečovciach. Návšteva sa uskutočnila deň po slávnosti, na ktorej si veriaci v Košiciach pripomenuli 20. výročie biskupskej vysviacky vladyku Milana a 15. výročie zriadenia Košického apoštolského exarchátu. Košická eparchia je zasvätená práve svätcom Cyrilovi a Metodovi.

Vladyka Milan pri príležitosti návštevy priniesol na toto posvätné miesto relikvie sv. Konštantína Cyrila, ktoré tento mesiac putujú po Košickej eparchii. V homílii povedal, že kosti sv. Konštantína Cyrila spočinuli vo svojom patronátnom chráme a vyzval veriacich, aby sa nebáli prísť prosiť za svoje ťažkosti a problémy. Zdôraznil, že cez maličké čiastočky relikvií pôsobí nezmerateľná Božia milosť. Podobne, ako Boh za života požehnal sv. Konštantína Cyrila, tak isto cez jeho posvätné ostatky Boh pôsobí aj dnes na všetkých, ktorí k nim s vierou prichádzajú.

Na slávnosti sa zúčastnili kňazi sečovského protopresbyterátu a množstvo veriacich zo Sečoviec a okolia. V závere slávnosti miestny protopresbyter poďakoval vladykovi Milanovi, že osobne priniesol ostatky sv. Cyrila, ako aj za jeho 20. ročné pôsobenie v úlohe biskupa. Slávnosť sa zavŕšila hymnickou modlitbou akatistu ku svätcom Konštantínovi Cyrilovi a Metodovi, ktorú viedol miestny kaplán spolu so sečovským farským zborom Kairos. Relikvie sv. Konštantína Cyrila dnes vystavia k verejnej úcte pre veriacich v Sečovciach, a potom bude putovať po jednotlivých farnostiach sečovského protopresbyterátu (dekanátu).

TK KBS informoval Tomáš Haburaj[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022