Ukončenie súdneho procesu za údajné krytie sexuálnych deliktov

TK KBS, RVCZ, j; pz | 14. 02. 2012 12:10USA, 14. februára (RV CZ) - Bez povšimnutia médií skončila udalosť, ktorá vyvolala 22. apríla 2010 svetovú vlnu ich záujmu, totiž žaloba, ktorú podal vo Wisconsine americký právník Jeff Anderson proti Svätej stolici a Benediktovi XVI., ktorého sa pokúšal urobiť zodpovedným za údajné krytie prípadov pohlavného zneužívania mladistvých niektorými katolíckymi kňazmi (Kázus zvaný John Doe 16 v. Holy See). Údajné krytie týchto prípadov samotným Vatikánom bolo niekoľko mesiacov predmetom neprimeranej a hysterickej mediálnej kampane. Túto nedeľu však oznámil právnemu zástupcovi Svätej stolice Jeffrey Lena, že spomínaný žalobca, Jeff Anderson, podal minulý piatok žiadosť o stiahnutie svojej žaloby, čo má za následok jej okamžitú archiváciu, bez toho aby sa čakalo na verdikt súdu. Obhajca Svätej stolice Jeffrey Lena vo svojom rozsiahlom vyhlásení pripomína, že dezinformačná kampaň, ktorú viedol spomínaný žalobca prostredníctvom médií, sa zakladala na domnienke, že Svätá stolica je zamestnávateľom viac než 400 tisíc kňazov. Jeffrey Lena poukazuje na to, že žalujúca strana od samého začiatku veľmi dobre vedela, že táto domnienka je úplne mylná. Došlo tým tak k zneužitiu amerického súdnictva z propagandistických účelov. „Je smutné zistiť, píše v závere svojho vyhlásenia advokát Svätej stolice, že v rukách právnika (Anderson) skúseného v organizovaní tlačových konferencií a ďalšieho, ktorý trávi všetok svoj čas tým, že plní internet predpojatosťami, ktorými sa snaží seba a svojich kolegov vydávať za hrdinov, sa tragická a bolestná situácia obetí sexuálneho deliktu stala nástrojom klamania verejnosti.“

Ukončením tohto procesu sa tak skončila súdna dohra smutného prípadu amerického kňaza Lawrenca Murphyho z diecézy Milwaukee. Medzinárodná mediálna kampaň, ktorá sa začala 22. apríla 2010, tvrdila, že Kongregácia pre náuku viery „nezbavila klerického stavu tohto duchovného, ktorý pohlavne zneužil 200 hluchonemých chlapcov“. Otec Murphy bol kaplánom v škole Saint John´s School, odkiaľ bol v roku 1974 premiestený do diecézy Superior, kde žil v ústraní až do smrti, bez toho aby bol obvinený z ďalších deliktov. Až v roku 1996 podal arcibiskup Milwaukee prípad tohto kňaza na Kongregáciu pre náuku viery, ktorá v tej dobe však nebola v cirkvi zodpovedná za vyšetrovanie prípadov spomínaných deliktov, čo sa stalo až v roku 2001. V roku 1996 kardinál Ratzinger napriek tomu písomne požiadal jeho biskupa, aby začal kánonický proces. Medzitým Murphy napísal do Ríma a požiadal, aby kánonický proces proti nemu bol zo zdravotných dôvodov zastavený. Vatikánske autority 30. júna 1998 rozhodli, aby dotyčnému boli uložené kánonické obmedzenia jeho kňazského pôsobenia, poprípade aby bol zbavený klerického stavu, pokiaľ nebude svoje činy ľutovať. Murphy 21. augusta toho istého roku zomrel. K údajnému krytiu deliktov tohto kňaza zo strany vtedajšieho kardinála Ratzingera nemohlo dôjsť aj vzhľadom k tomu, že sa o prípade dozvedel až dvadsať rokov po ich spáchaní, ale predovšetkým preto, že podobné prípady v tej dobe podliehali v plnom rozsahu diecéznemu biskupovi.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021