Košická eparchia prijala putovnú relikviu sv. Cyrila

TK KBS, mh; ml | 02. 02. 2012 16:29Košice, 2. februára (TK KBS) - Na sviatok Stretnutia Pána bola odovzdaná putovná relikvia sv. Konštantína-Cyrila Košickej eparchii. Zo Spiša ju priniesol diecézny biskup Štefan Sečka a v košickej gréckokatolíckej katedrále ju krátkym obradom prijal vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup. Relikvia bude putovať po farnostiach Košickej eparchie dva mesiace.

Po modlitbe Akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi nasledovala archijerejská liturgia aj za účasti kňazov na zaslúženom odpočinku. V príležitostnej kázni o. biskup Sečka poukázal na to, že Cirkev je vo svojej podstate vždy misionárska. Vysvetlil pojem „misie“ a aplikoval ho na všetky skupiny cirkevného spoločenstva ako sú kňazi, laici, starí i mladí. Taktiež vyzdvihol zásluhu solúnskych bratov na úspešnej evanjelizácii našich predkov, v ktorej kontinuálne pokračuje dnešná Cirkev. Lebo „pôvodcom spásy človeka je Kristus“ a bez prijatia Krista je ľudský život mimo Božieho plánu. Na záver vyzval prítomných k vydávaniu svedectva lásky k ľuďom, ktorí ešte potrebujú spoznať Krista.

V rámci slávenia sviatku bolo ešte posvätenie sviečok a myrovanie. Vladyka Milan poďakoval za prinesenie relikvií, v ktorých sa k nám približuje Božia milosť a rastie úcta k jednému z vierozvestcov. Kňazom na zaslúženom odpočinku poprial veľa síl do osobného života a udelil archijerejské požehnanie. Po slávení nasledovalo neformálne stretnutie otcov biskupov s kňazmi v priestoroch rezidencie.

TK KBS informoval Michal Hospodár[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022