V bratislavskom kostole je kópia sošky patrónky Brazílie

TK KBS, ml; ml | 20. 01. 2012 21:00Bratislava, 20. januára (TK KBS) – Socha Panny Márie z Aparecidy oddnes zdobí piedestál vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave – Petržalke. Plastika je kópiou pôvodnej sošky, ktorú v roku 1717 vylovili rybári v brazílskom prístave Iquacú. Jej kópiu slávnostne inštalovali počas dnešnej slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval brazílsky kardinál a arcibiskup mesta Aparecida Raymundo Damasceno Assis. Na slávnosti sa zúčastnil aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana a rektor brazílskej národnej svätyne páter Darci Nicioli.

V úvode svätej omše privítal všetkých prítomných hostí, kňazov, rehoľníkov a veriacich farár farnosti Peter Mášik. Okrem iného pripomenul, že slávnosť pripravili z iniciatívy veľvyslankyne Brazílie na Slovensku Marílie Sardenberg Zelner Gonçalves. Nechýbali na nej ani veľvyslanci Španielska a Belgicka na Slovensku i komunita Brazílčanov žijúca na Slovensku a vo Viedni. Po privítaní kópiu sošky priniesla veľvyslankyňa Gonçalves spolu s pátrom Niciolim a uložili ju na oltár, kde zostala počas bohoslužby slova. Po homílii ju otec kardinál Assis požehnal a tamojší farár Peter Mášik umiestnil na pripravený piedestál.

Kardinál Assis v homílii poďakoval bratislavskému arcibiskupovi a metropolitovi Mons. Stanislavovi Zvolenskému, ktorý mu na podnet veľvyslankyne Brazílie na Slovensku, adresoval pozvanie. Okrem iného povedal, že pred tromi rokmi mal možnosť podobnú vec – intronizovať kópiu sošky Panny Márie z Aparecidy – v Českej republike, v pražskom kostole „U Pražského Jezuliatka“. Pripomenul tiež, ako bol nájdený jej originál. Úcta k Matke Božej z Aparecidy sa podľa neho šírila čoraz viac a "jej príhovoru sa pripisujú viaceré početné milosti, ktoré ľudia obdŕžali,“ dodal kardinál Assis.

Farár Peter Mášik v závere poďakoval všetkým hosťom za slávnosť. Osobitné vďaky patrili otcovi nunciovi, ktorý priniesol aj pozdrav a apoštolské požehnanie od Svätého Otca Benedikta XVI., veľvyslankyni Gonçalvesovej a kardinálovi Assisimu za dar kópie sošky, ktorý získala farnosť. Zo Slovenska pocestuje do Brazílie s kardinálom dar drevenej sošky patrónky Slovenska – Sedembolestnej Panny Márie. Otec kardinál zaň poďakoval a veriacim adresoval na budúcoročné Svetové dni mládeže v brazílskom Rio de Janeiro a na Majstrovstvá sveta vo futbale, ktorých dejiskom bude o dva roky Brazília. Slávnosť sprevádzal svojím spevom tamojší mládežnícky zbor a miešany spevácky zbor Mater Salvatoris.

TK KBS vydá k správe ::FOTO::[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023