Prvý večer druhého ročníka cyklu Slovom žalmu k jubileu

TK KBS, dr; ml | 10. 01. 2012 15:44Banská Bystrica, 10. januára (TK KBS) - Druhý ročník Slovom žalmu k jubileu začal prednáškou Mons. Viliama Judáka. V rámci príprav na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu sa 9. januára uskutočnil prvý tematický večer druhého ročníka cyklu Slovom žalmu k jubileu. V historickej prednáške sa Mons. Judák ako historik zameral na osobnosť banskobystrického biskupa Štefana Moysesa. Poukázal na všestrannosť tohto cirkevného i národného dejateľa, keď o ňom povedal: „Nebál sa žiť život vierou a činmi, vedel, že sa dá prepojiť život náboženský a spoločenský.“

Modlitbovo-prednáškový večer sa začal o 18.30 svätou omšou spojenou s vešperami, ktorej predsedal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. O hudobný sprievod k sláveniu eucharistie prispeli aj mladí z Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. Po omši program pokračoval prednáškami. Vo vykreslení života biskupa Moysesa prednášateľ rozdelil jeho aktívne pôsobenie na obdobie chorvátske a obdobie slovenské. Moyses bol horlivým ctiteľom sv. Cyrila a Metoda, zaslúžil sa nielen o dôstojné oslavy milénia ich príchodu, ale aj o premiestnenie ich sviatku na 5. júl. Ako Mons. Judák podotkol, tento deň sa stal významným i v jeho živote, pretože zomrel 5. júla 1869, v roku milénia úmrtia sv. Cyrila.

V druhej prednáške biblista Blažej Štrba analyzoval Žalm 50, ktorému dal titul Spoločné spytovanie svedomia. Väčšinu textu žalmu predstavuje, a to je v Žalmoch neobvyklé, reč Boha, ktorý obviňuje človeka z nevernosti voči nemu: „Prečo odriekaš moje príkazy a moju zmluvu v ústach omieľaš?“ (Ž 50, 16) Boh vo svojej reči v závere žalmu zároveň ponúka riešenie: „Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí; a kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.“ (Ž 50, 23)

Najbližšie stretnutie cyklu sa uskutoční 13. februára 2011 o 19.30. Témou historickej prednášky bude osobnosť Martina Čulena, kňaza a riaditeľa banskobystrického gymnázia počas obdobia, keď sa na ňom vyučovalo po slovensky a v slovenskom národnom duchu. Martin Čulen bol tiež zakladateľom slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom. Predmetom biblickej prednášky bude analýza Žalmu 51 s podtitulom Vyznanie viny.

Zvukovú nahrávku a prezentáciu z posledného, ale aj z predchádzajúcich večerov, môžu záujemcovia nájsť na stránke Kňazského seminára: www.xaver.sk

Organizátori II. ročníka cyklu Slovom žalmu k jubileu touto cestou vyjadrujú vďaku vedeniu a študentom Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici, ktorí obohatili program prvého tematického večera o biskupovi Štefanovi Moysesovi. Študenti a členovia školského spevokolu Javorčatá pod vedením Ladislava Javorského hrou a spevom sprevádzali slávenie svätej omše, ktorú pri príležitosti otvorenia II. ročníka cyklu celebroval Mons. Viliam Judák.

TK KBS informoval Dušan Rončák a Zuzana Juhaniaková

TK KBS vydala k správe ::FOTO:: a ::AUDIO::[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022