Spišská diecéza privítala putovnú relikviu sv. Cyrila

TK KBS, ls;ml | 04. 12. 2011 15:40Spišská Kapitula, 4. decembra (TK KBS) - V rámci príprav na 1150. výročie príchodu solúnskych bratov svätých Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy budú nasledujúce dva mesiace putovať ostatky sv. Cyrila po Spišskej diecéze. Relikviu do sídla Spišskej diecézy – na Spišskú Kapitulu, priniesol banskobystrický diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec v sprievode štyroch bohoslovcov z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne vo štvrtok 1. decembra.

Svätú omšu pri príležitosti uvítania relikvií celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Biskup Sečka upozornil na skutočnosť, že relikvie sv. Cyrila putujú postupne cez Banskobystrickú, Spišskú a Rožňavskú diecézu. Je to symbolické, lebo tieto „sesterské“ diecézy boli zriadené spoločne v roku 1776.

Banskobystrický ordinár Mons. Marián Bublinec vo svojej homílií vyzdvihol osoby sv. Cyrila a Metoda ako tých, ktorí nikdy neorientovali ľudí na seba, ale vždy upriamovali ich pohľad na Boha a k sebe navzájom. Tak aj teraz nám táto relikvia dáva možnosť spoločne sa stretnúť pri modlitbe a prehĺbiť svoj kontakt s Bohom.

Na druhý deň sa na Spišskej Kapitule konalo posynodálne stretnutie členov Druhej synody Spišskej diecézy a slávnostné odovzdanie Dokumentov tejto synody. Tieto dokumenty podpísal 23. júla 2011 vtedajší Spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. Vo svojej homílií pri sobotňajšej omši v Katedrále sv. Martina vyjadril nádej, že synodálne ustanovenia budú požehnaným dažďom, ktorý bude v nasledujúcom období padať na Spišskú diecézu.

Po svätej omši, ktorú celebroval spišský biskup Štefan Sečka preniesli bohoslovci relikviu sv. Cyrila z katedrály do seminárskej kaplnky sv. Jána Nepomuckého. Tam si mohli vypočuť prednášku vsdp. Alojza Frankovského o úcte relikvií, ale tiež sa mohli zúčastniť na celonočnej adorácií Sviatosti oltárnej, ktorá bola vystavená v blízkosti relikviára s ostatkami sv. Cyrila.

V nedeľu po modlitbe ranných chvál seminaristi a predstavení preniesli v sprievode relikviu sv. Cyrila do farského kostola Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí. Zúčastnili sa tam aj na svätej omši, ktorú celebroval rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Mons. Jozef Jarab. V homílií rektor seminára pripomenul slová pápeža Pavla VI., ktorý na adresu solúnskych bratov povedal: „Týčia sa ako stĺpy nenarušenej a zdravej viery, žiarivé vzory čností, dva olivové stromy, dve svetlá, dva olivové výhonky, čo stoja pred Vládcom zeme a silno sa prihovárajú za sväté mesto, ktorým je Cirkev a za vaše národy, aby ostali verné kresťanskej kultúre predkov, ktorej oni boli tvorcami, aby vaše národy vedeli spojiť staré s novým, a tak smerovať k vytýčeným cieľom pravého pokroku, po istej ceste, ktorú oni chránia a osvecujú. Súčasne napomínajú, že dôstojnosť slobodných národov nespočíva natoľko vo vojskách a nahromadených bohatstvách, ale skôr vo svornosti občanov, v rodinných čnostiach, v bezúhonnosti mravov, v zachovávaní rovnosti a spravodlivosti, v úprimnej úcte Všemohúceho Boha a v ochrane Toho, ktorému je všetko podriadené, ktorého sláve všetko má slúžiť.“

TK KBS informoval Lukáš Stolárik[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022