Rozlúčka s relikviou sv. Cyrila v cyrilometodských Selciach

TK KBS, zj;ml | 02. 12. 2011 16:21Selice, 2. decembra (TK KBS) - V cyrilometodskom pútnickom mieste v Selciach sa 30. novembra zavŕšilo putovanie relikvie sv. Cyrila po farnostiach Banskobystrickej diecézy. V pútnickom a farskom Kostole sv. Cyrila a Metoda sa v blízkosti vystavenej čiastky kosti jeho ramena stretli kňazi, veriaci a bohoslovci diecézneho kňazského seminára. Slávnostnú večernú eucharistiu slúžil diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec a hosťujúcej farnosti poďakoval za prípravu i pohostinnosť. Mons. Bublinec v homílii poukázal na postoje, ktoré boli spoločné u apoštola Ondreja, ktorého si cirkev 30. novembra pripomína, a u apoštolov Cyrila a Metoda. Predovšetkým, ako zdôraznil Bublinec, je to vernosť tradícii spojená s otvorenosťou pre nové skutočnosti.

Apoštol Ondrej, a o storočia neskôr aj Cyril a Metod sa prejavili ako ľudia, ktorí v službe ohlasovania neváhali kráčať novými cestami. Marián Bublinec poukázal na evanjelizujúci zápal pre Krista, ktorý mali spomenutí apoštoli. V nasledovaní tejto ich misiovosti povzbudil aj prítomných. Selce pri Banskej Bystrici sú s obnovou úcty k apoštolom Slovanov spojené predovšetkým vďaka dvom banskobystrickým biskupom, Moysesovi a v nedávnej minulosti aj Balážovi.

V roku 1853 vtedajší banskobystrický biskup Mons. Štefan Moyses zaviedol vo svojej diecéze pravidelné slávenie úcty k svätému Cyrilovi a Metodovi. Túto, a ďalšie historické okolnosti zo života biskupa Štefana Moysesa, priblížili audio-vizuálnym programom bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského. V akadémii pred svätou omšou bohoslovci pripomenuli aj to, že najväčšie oslavy Cyrilometodského jubilea v roku 1863 sa konali v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Selciach.

O dátum slávnosti vierozvestov sa tiež zaslúžil biskup Moyses, požiadal oň Svätú stolicu. Príslušná kongregácia dňa 2. júla 1864 určila práve 5. júl ako deň slávnosti slovanských vierozvestov. V nedávnej histórii banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž obnovil a ustanovil Kostol sv. Cyrila a Metoda v Selciach ako diecézne pútnické miesto. So záverečným ďakovným príhovorom vystúpil farár a cirkevný historik ThDr. Gabriel Brendza. Zamyslel sa nad množstvom veriacich, ktorí sa počas dvoch mesiacov putovania úlomku ostatkov sv. Cyrila zamysleli nad darom viery. Ako cirkevný historik na záver dodal: „je na nás, čo urobíme s odkazom svätého Cyrila a Metoda.“

TK KBS informovala Zuzana Juhaniaková[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022