Kostol Narodenia Panny Márie v Marianke povýšený na Baziliku minor

TK KBS, jh; ml | 04. 10. 2011 08:45Bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský obdržal v uplynulých dňoch dekrét od Kongregácie pre boží kult a disciplínu sviatostí, ktorým bol farský Kostol Narodenia Panny Márie v Marianke povýšený na Baziliku minor. Ako uvádza dokument, toto rozhodnutie má za cieľ upevniť  duchovné puto s Rímskou cirkvou a Svätým Otcom, a tiež vyzdvihnúť liturgickú i pastoračnú dôležitosť tohto pútnického miesta.

Aby bolo puto spoločenstva s Petrovou katedrou čo najzjavnejšie, každoročne sa má v bazilike osobitným spôsobom sláviť sviatok Katedry sv. Petra vždy 22. februára, slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla vždy 29. júna, výročie voľby alebo začiatok pastierskej služby najvyššieho Veľkňaza Cirkvi, čiže počas pontifikátu pápeža Benedikta XVI. 19. apríla 2005 výročný deň jeho voľby a 24. apríla 2005 začiatok jeho pastierskej služby. V bazilike sa tiež slávi  výročný deň udelenia titulu "Bazilika minor" a deň liturgického slávenia titulu kostola - Narodenie Panny Márie. V bazilike má tiež byť umiestnený znak Svätého Otca, znak Apoštolského stolca a celé znenie príslušného Apoštolského breve. Pápežský znak v podobe skrížených kľúčov možno používať na zástavách, rúchach i na pečiatke Baziliky.

Veriaci, ktorí novú Baziliku narodenia Panny Márie  nábožne navštívia s účasťou na niektorom z posvätných obradov, alebo s modlitbou Pána a Verím v Boha, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky: vo výročný deň posviacky baziliky, na slávnosť sv. Petra a Pavla apoštolov, na výročný deň udelenia titulu "Bazilika minor", v deň liturgického slávenia titulu kostola, tiež v deň určený miestnym ordinárom, alebo raz v roku v deň, ktorý si veriaci slobodne vyberie.

TK KBS informoval Jozef Haľko[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022