Pápež pred modlitbou Anjel Pána: Nesmieme mať strach zo všetkých starostí

TK KBS, rl; ml | 25. 09. 2011 11:55Pápež Benedikt XVI. sa dnes v závere svätej omše, pred modlibou Anjel Pána, ešte raz prihovoril veriacim, na letisku vo Freiburgu. TK KBS prináša jeho príhovor v celom znení.

Drahí bratia a sestry,

chceli by sme ukončiť túto slávnostnú svätú omšu modlitbou Anjel Pána. Táto modlitba nám stále znovu pripomína historický začiatok našej spásy. Archanjel Gabriel predstavuje Panne Márií plán Božej spásy, podľa ktorého sa ona má stať Matkou Vykupiteľa. Mária je z toho rozrušená. Ale anjel jej hovorí slová útechy: „Neboj sa, Mária, pretože si našla milosť u Boha.“ Teraz môže Mária povedať svoje veľké „áno“. Toto „áno“ tomu, že je služobnicou Pána, je súhlas plný dôvery s Božím plánom a našou spásou. A nakoniec Mária hovorí toto „áno“ všetkým nám, ktorí sme jej pod krížom boli zverení ako deti (por. Jn 19,27). Nikdy neodvolá tento prísľub. A práve preto sa musí nazývať šťastnou, dokonca blahoslavenou, pretože uverila, že sa splní to, čo jej povedal Pán (por. Lk 1,45).

Teraz, v modlitbe Anjel Pána, sa môžeme pridať k tomuto Máriinmu „áno“ a s dôverou odpovedať na krásu Božieho plánu a prozreteľnosti, ktorú On, vo svojej milosti, pre nás pripravil. Potom sa aj v našom živote stane Božia láska takmer telom, bude stále viac nadobúdať tvar. Nesmieme mať strach zo všetkých našich starostí. Boh je dobrý. Zároveň môžeme cítiť podporu spoločenstva mnohých veriacich, ktorí sa v tejto chvíli modlia modlitbu Anjel Pána spolu s nami, na celom svete prostredníctvom televízie a rádioprijímačov.

Preložila Rút Lačná[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021